Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Họp VLSDH +hội bảo tồn di tích Văn Hoá tại Bảo tàng chiến tích ở Võ Văn Tần Q3 TPHCM từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 16/3/2017 mời đình đền lăng tham gia tuần lễ hổi liên hoan các dong họ TPHCM tai khu du lịch Đầm sen Q11 TPHCM tổ chức vào ngày Hùng Vương mùng 10 thán 3 âm lịch đúng ngày 6 tháng 4 dương lich.Rất nhiều ý kiến cuối cùng thành công tốt đẹpCÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên        Clip Video+Photo Slideshow chạy trên YouTube dài 40 phút

Họp VLSDH +hội bảo tồn di tích Văn Hoá
 tại Bảo tàng chiến tích ở Võ Văn Tần Q3
TPHCM từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 16/3/2017
 mời đình đền lăng  tham gia tuần lễ hổi liên
hoan các dong họ TPHCM tai khu du lịch Đầm
sen Q11 TPHCM tổ chức vào ngày Hùng
Vương mùng 10 thán 3 âm lịch đúng ngày 6
tháng 4 dương lich.Rất nhiều ý kiến cuối cùng
thành công tốt đẹp
Ngày 16/3/2017 Anh Tuấn

 Nhấn chuột trái 23/02/2017

 Photo Tiêu Biểu MỤC LỤC


Không có nhận xét nào: