Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

THỊ TRẤN LONG HẢI TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TẦU

THỊ TRẤN LONG HẢI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TẦU

CameraFilmstripSchool busAutoClockUmbrellaSchoolRed rose

 

KHOA_HOC

GỒM 3 MỤC:  1 -  HÌNH ẢNH VIDEO BIỂN LONG HẢI    
                      2 -  HÌNH ẢNH VIDEO TỊNH XÁ NGỌC HẢI  
                      3 -  SƠ LƯỢC HÌNH THÀNH ĐỊA DANH THỊ TRẤN LONG HẢI

Red roseStarRed roseStarCameraFilmstrip

1 -  HÌNH ẢH VIDEO BIỂN LONG HẢI

                                                      HỘP ẢNH

IMG_5286IMG_5287

IMG_5288IMG_5289

IMG_5290IMG_5297

VIDEO+ SLIDE SHOW  TRÊN YOUTUBE

 

2 -  HÌNH ẢNH VIDEO TỊNH XÁ NGỌC HẢI

                       HỘP HÌNH ẢNH

IMG_5243IMG_5249

IMG_5252IMG_5255

IMG_5274IMG_5266

VIDEO + SLIDE SHOW TRÊN YOUTUBE

 

 

giay la cay

3 -  SƠ LƯỢC HÌNH THÀNH ĐỊA DANH THỊ TRẤN LONG HẢI

Sơ lược hình thành địa danh Long Hải

Lịch sử Bà Rịa Vũng Tàu trải qua hơn 300 năm, là hậu thân của tỉnh Phước Tuy

Bà Rịa: theo nhiều người giải thích là xưa ở vùng đất này có một bà quê ở Bình Định vào vùng Mô Xoài này khai hoang lập nghiệp, nên để ghi nhớ công ơn này nên người dân địa phương Tôn Thờ Bà, và lấy tên bà đặt cho vùng đất Bà Rịa ngày này.

Vũng Tàu:

1947 1956 1964 1975 1979 1991

tỉnh Bà Rịa tỉnh Phước Tuy tỉnh Đồng Nai tỉnh BRVT

tỉnh Vũng Tàu tỉnh Phước Tuy thị xã Vũng Tàu tỉnh Đồng Nai Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo tỉnh BRVT

Côn Lôn thuộc Hà Tiên tỉnh Côn Đảo Côn Đảo tỉnh Hậu Giang Đặc Khu Vũng Tàu-Côn Đảo tỉnh BRVT

Buổi đầu khai phá

Năm 1698, Phủ Gia Định được thành lập gồm 2 huyện Tân Bình và Phước Long trong đó :

Huyện Phước Long gồm 4 [Tổng] trong đó có tổng [Phước An] nay là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 1 phần tỉnh Đồng Nai như Thị xã Long Khánh, huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ…

Côn Đảo lúc này thuộc tỉnh Hà Tiên.

Năm 1808, Tổng thành huyện, Huyện trở thành Phủ . Theo đó, tổng Phước An huyện Phước Long trở thành Huyện Phước An phủ Phước Long. Huyện Phước An gồm 2 tổng Phước Hưng và An Phú.

Năm 1819, đảo Côn Lôn (Côn Đảo ngày nay) thuộc đạo Cần Giờ tỉnh Gia Định.

Năm 1937, tách huyện Phước An và [Long Thành] thuộc phủ Phước Long để thành lập phủ Phước Tuy; thành lập huyện mới Long Khánh tách từ huyện Phước An.

Phủ Phước Tuy thuộc tỉnh Biên Hoà gồm 3 huyện Phước An, Long Thành và Long Khánh.

Năm 1839, Đảo Côn Lôn thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Năm 1861, Đảo Côn Lôn thuộc tỉnh Hà Tiên như lúc đầu.

Giai đoạn Pháp Thuộc

Năm 1862, huyện Phước An đổi thành hạt thanh tra Bà Rịa.

Năm 1869, đổi hạt Thạnh Tra thành Khu Tham Biện.

Năm 1882, thành lập Quận Côn Đảo trực thuộc Nam Kỳ.

Năm 1885, thành lập Thành Phố Vũng Tàu từ khu tham Biên Bà Rịa.

Năm 1900:

Khu Tham Biện đổi thành Tỉnh

tỉnh Bà Rịa thành lập mới Tổng An Phú Tân.

Năm 1905:

Nhập Thành Phố Vũng Tàu vào tỉnh Bà Rịa

2 tổng Cơ Trạch và Nhơn Xương tỉnh [Bình Thuận] nhập vào tỉnh Bà Rịa.

Năm 1929, Thành lập tỉnh Vũng Tàu từ tổng Vũng Tàu, làng Sơn Long và Quận Cần Giờ (tỉnh Gia Định).

Năm 1934, hạ tỉnh Vũng Tàu xuống cấp Thành Phố

Năm 1938:

Lập Quận Long Điền cho toàn tỉnh Bà Rịa

lập mới tổng Phước Hưng Trung

Năm 1939, tỉnh Bà Rịa gồm 1 Quận Long Điền.

Quận Long Điền gồm 8 tổng: An Phú Tân, An Phú Thượng, An Phú Hạ, Phước Hưng Thượng, Phước Hưng Trung, Phước Hưng Hạ, Nhơn Xương và Cơ Trạch.

giai đoạn 1945 - 1975

9/02/1946, quân Pháp chiếm Bà Rịa và Vũng Tàu

Năm 1947, tái lập tỉnh Vũng Tàu

Năm 1954, thành lập Quận Xuyên Mộc

Năm 1956:

thành lập tỉnh Phước Tuy từ tỉnh Bà Rịa và tỉnh Vũng Tàu; Tỉnh Lỵ tại Làng Phước Lễ tổng An Phú Hạ Quận Châu Thành.

thành lập tỉnh CÔn Đảo.

tỉnh Phước Tuy gồm 6 Quận, 8 tổng và 39 xã.

Quận Châu Thành gồm Tổng An Phú Hạ (3 xã), An Phú Tân (4 Xã) và tổng Cơ Trạch (4 Xã: Ngãi Giao, Bình Giã, Bình Ba và Hắc Dịch) .

Quận Xuyên Mộc gồm Tổng Nhơn Xương (5 Xã).

Quận Long Điền gồm tổng An Phú Thượng (6 xã: Long Điền, An Ngãi, An Nhất, Tam Phước, Phước Tỉnh và Long Hải).

Quận Đất Đỏ gồm tổng Phước Hưng Thượng (3 Xã), Phước Hưng Trung (2 Xa) và Phước Hưng Hạ (3 Xã).

Quận Vũng Tàu (5 Xã: Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, Rạch Dừa và Phước Cơ)

Quận Cần Giờ (6Xã).

Năm 1958, Nhập Quận Đất Đỏ vào Quận Long Điền

Năm 1959:

Tách 2 Quận là Cần Giờ và Quảng Xuyên cho tỉnh Biên Hoà

Tái lập Quận Đất Đỏ

Năm 1961, thành lập Quận Đức Thạnh từ 4 xã (Ngãi Giao, Bình Ba, Bình Giã và Hắc Dịch) của Châu Thành.

Năm 1962, đổi Quận Châu Thành thành Quận [Long Lễ].

Năm 1964:

Nhập xã Hội Bài Quận Long Lễ vào Quận Phước Hoà.

thành lập thị xã Vũng Tàu trực thuộc Trung Ương

Năm 1965:

Nhập Xã Nhu Lâm (Quận Xuyên Mộc) vào Xã Xuyên Mộc.

đặt Côn Đảo Trực thuộc Trung Ương.

Năm 1972, tách đất xã [Hắc Dịch] và xã [Bình Ba] thành lập xã Quãng Phước (Quận Đức Thạnh)

Năm 1973, nhập quần đảo Trường xa Vào Xã Phước Hải quận Đất Đỏ

Năm 1974, lập Phường Phước Hải thuộc thị xã Vũng Tàu

26-4-1975: Sư đoàn Sao Vàng (Sư đoàn 3) nổ súng vào tiểu khu Phước Tuy, trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp, mở màn cuộc tấn công giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu.

27-4-1975: Xuyên Mộc và xã đảo Long Sơn hoàn toàn được giải phóng.

30-4-1975: Đúng 13h, thành phố Vũng Tàu được hoàn toàn giải phóng.
Giai đoạn sau 1975 – nay
Năm 1975:

Thành Lập tỉnh Đồng Nai từ tỉnh Biên Hoà, Long Khánh, Phước Tuy, 1 phần đất tỉnh Bình Tuy.

Tháng 9/1976 lập huyện Côn Đảo thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 1/1977 chuyển huyện Côn Đảo sang thuộc tỉnh Hậu Giang.

Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo

Năm 1979, thành lập đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo trên cơ sở thị xã Vũng Tàu tỉnh Đồng Nai, xã Long Sơn huyện Châu Thành Đồng Nai và huyện Côn Đảo tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm 1982,thành lập thị trấn Bà Rịa ( huyện Châu Thành) từ xã Phước Lễ, thị trấn Long Điền (huyện Long Đất) từ xã Long Điền, thị trấn Long Hải (huyện Long Đất) từ xã Long Hải. Giải tán xã Phước Lễ, Long Điền, Long Hải.

Năm 1991, thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ 3 huyện Châu Thành, Long Đất và Xuyên Mộc thuộc tỉnh Đồng Nai và Đặc Khu Vũng tàu Côn Đảo.

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi đó gồm: thị xã Vũng Tàu (tỉnh lỵ), Các huyện: Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc và Côn Đảo

Năm 1994. thành lập thị xã Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Châu Đức, lập Thị Trấn Phú Mỹ trực thuộc Tân Thành, TT Ngãi Giao thuộc Châu Đức. Giải tán huyện Châu Thành

Năm 2003. giải thể huyện Long Đất. Lập huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

Năm 2007, lập thị trấn Đất Đỏ và Thị trấn Phước Hải trực thuộc huyện Đất Đỏ

 

Graphic

 

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC TRANG KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TKH212TVKHDU LICH KHOA HOC

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

QUỐC LỘ 51 TỪ NGÃ BA VŨNG TẦU TP BIÊN HOÀ ĐI BÀ RỊA - VŨNG TẦU 11/03/2012

QUỐC LỘ 51 TỪ NGÃ BA VŨNG TẦU TP BIÊN HOÀ ĐI BÀ RỊA - VŨNG TẦU
11/03/2012

CameraFilmstripSchool busAutoSchoolStarClock

 

KHOA_HOC

GỒM 6 MỤC : 1 -  HÌNH ẢNH VIDEO QUỐC LỘ 51
                      2 -  KHU THƯƠNG MẠI BÒ SỮA LONG THÀNH
                      3 -   TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BÀ RỊA
                      4 -  ĐƯỜNG BÙI VĂN HOÀ TỪ QL 51 ĐI TAM HIỆP B.HOÀ
                                                                       ,còn gọi là đi AMATA
                      5 -  QL 51 TRÊN VIỆT BẢN ĐÔ
                      ̉6 -  CẦU HOÁ AN TP BIÊN HOÀ
                      7 -  SƠ LƯỢC QUỐC LỘ 51

2

1 -  HÌNH ÀNH QL 51

                                                    HỘP ẢNH

 

IMG_4953IMG_4939

IMG_4948IMG_4943

IMG_5366IMG_4936

VIDEO TRÊN YOUTUBE

 

 

2 -  KHU THƯƠNG MẠI BÒ SỮA LONG THÀNH

                                                           HỘP ẢNH

IMG_5381IMG_5390

IMG_5386IMG_5405

IMG_5404IMG_5403

VIDEO TRÊN YOUTUBE

 

 

3 -  KHU THƯƠNG MẠI BÀ RỊA

                                             HỘP ẢNH

IMG_5312IMG_5333

IMG_5324IMG_5340

IMG_5359IMG_5315

VIDEO TRÊN YOUTUBE

 

4 -  ĐƯỜNG BÙI VĂN HOÀ TỪ QL51 ĐI TAM HÌỆP BIÊN HOÀ

IMG_5417IMG_5418

IMG_5416IMG_5420

IMG_5421

VIDEO TRÊN YOUTUBE

 

5 -  QL 51 TRÊN VIỆT BẢN ĐỒ

NHẤN CHUỘT Ở ĐÂY VÀO TRANG VIỆT BẢN ĐỒ

6 -  CẦU HOÁ AN TP BIÊN HOÀ

7 -  SƠ LƯỢC QUỐC LỘ 51

Quốc lộ 51

Quốc lộ 51 là quốc lộ bắt đầu từ Biên Hòa đến Vũng Tàu qua Long Thành, Tân Thành, thị xã Bà Rịa. Quốc lộ 51 chính là đường Xuyên Á AH1.

Trên trục đường này có 2 trạm thu phí (trạm Ngã ba Thái lan thuộc Long Thành, tỉnh Đồng Nai và trạm Cầu Cỏ May, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Mặc dù đường rộng nhưng mật độ giao thông rất cao do nhu cầu vận tải sắt từ các nhà máy trong KCN Phú Mỹ (Vina Kyeo, PFS, SSC, BSV, ThepViet, ...), xi măng (Hocilm, ...), hải sản từ cảng cá Vũng Tàu và các mặt hàng khác về Thành phố Hồ Chí Minh nên con đường trở nên chật hẹp và tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra.

Các đường ngang:

Ngã ba Thái Lan (thuộc khu vực xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): Ngã ba hình thành do 1 đường ngang không tên nối với quốc lộ 51. Trong thời chiến tranh Việt-Mỹ, trước năm 1972 một đơn vị lính Thái Lan tham gia quân đồng minh trú đóng tại vùng này. Con đường trước dẫn vào trường Thiết giáp của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nay khu vực ấy là trường Lục Quân, quân đội Nhân dân Việt Nam. Đường này có thể nối với các đường khác đi Dầu Dây.

Ngã tư Lộc An: giao lộ với đường 769 khởi đầu từ đường 51A giữa thị Trấn Long Thành, đường 769 đi về hướng Đông Bắc cắt đường 51B tại xã Lộc An rồi đi tiếp có thể đến được ngã tư Dầu Dây theo hướng này.

Ngã ba Cầu Xéo, giao lộ với tỉnh lộ 25A tại Cầu Xéo cách thị trấn Long Thành 1km. Tỉnh lộ 25A dẫn đến Nhơn Trạch và phà Cát Lái.

Ngã ba Dầu khí còn gọi là ngã ba Nhơn Trạch: giao lộ với tỉnh lộ 25B. Tỉnh lộ 25B dẫn đến trung tâm thị trấn Nhơn trạch.

Ngã ba Bà Ký: giao lộ với hương lộ 12. Hương lộ 12 từ giao lộ với quốc lộ 51 dẫn đến chợ xã Long Thọ, huyện Nhơn trạch.

Ngã ba Bàu Cạn còn gọi là ngã ba 67(cũ). đường liên xã nối quốc lộ 51 đến xã Bàu Cạn-huyện Long Thành, nông trường cao su Thái Hiệp Thành, xã Đồi 61-huyện Trảng Bom

Ngã ba Mỹ Xuân (huyện Tân Thành): đi Ngãi Giao, Hách Dịch, khu du lich Hồ Tràm Osaka, Hồ Cốc.

Ngã ba Long Hương (thị xã Bà Rịa): đi Long Khánh.

Thông số chung

Tổng chiều dài: 85,6 km;

Chiều rộng: mặt đường rộng từ 15 m đến 23 m, trải bê tông nhựa;

Trên đường có 15 cầu, tải trọng từ 13 tấn đến 25 tấn;

Loại đường: đường cấp I đồng bằng
Ven đường là các vùng dân cư, các khu công nghiệp mới thành lập như Long Thành, Tam An, Nhơn Trạch, Mỹ Xuân,Phú Mỹ ...

Là con đường huyết mạch nối Bà Rịa - Vũng Tàu với các Tỉnh thành khác nắm trong tam giác phát triển kinh tế của Miền Nam: Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu

Đường tránh, đường nhánh

Quốc lộ 51B là đường tránh về phía đông của quốc lộ 51 khi qua thị trấn Long Thành. Hiện tại 2 đường này là đường một chiều. Đường tránh dự kiến sẽ được mở rộng và thành đường 2 chiều khi quốc lộ 51 mở rộng; còn quốc lộ 51 hiện tại qua thị trấn Long Thành sẽ trở thành đường nội thị.

Quốc lộ 51 khi vào thành phố Vũng Tàu chạy ở bờ tây và mở thêm 2 đường về phía đông lần lượt là 51B và 51C.

Ngày 2/8/2009 đã chính thức khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 51 lên đến 8 làn xe, tổng mức đầu tư lên đến 3.200 tỷ đồng VND. Thời gian hoàn thành dự kiến là đến tháng 2/2012

 

ban tay viet

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TKH212TVKHDU LICH KHOA HOC

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21