Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Cầu Ghềnh đã thông phần đường dành cho xe lửa 26 6 2016 Cầu Ghềnh đã thông phần đường dành cho xe lửa 26 6 2016 xem phim xe lửa
chạy qua cầu ghềnh chiều ngày 26/6/2016CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới
                                                                            

Cầu Ghềnh đã thông phần đường

       dành cho xe lửa
Cầu ghềnh bắc qua sông Đồng Nai

dành cho xe lửa chạy ,tháng 3 /2016

bị xà lan đụng nên xụp đổ ,Nay xây lại

mới hoàn toàn gồm 4 trụ bêton và 3

vòm bằng thép không rỉ set đường

ở giữa dành cho xe lửa, 2 đường ở 2

bên dành cho xe gắn máy ,nói chung

hình dáng là y như cầu cũ .chỉ khác

cấu tạo chất liệu thép bằng công nghệ

mới không rỉ ,cứng dẻo dai nhẹ hơn

có tỉ trọng nhỏ hơn .phần đường dành

cho xe lửa ở giữa đã thông nhiều

chuyến xe lửa Bắc Nam đã chạy ,2

đường nhỏ 2 bên danh cho xe máy

đang thi công , các anh công trình nói

chỉ  trong tuần nữa là hoàn tất
  Ngày 26/6/2016  Anh TuấnNhững trang khác của   khoahoctheky21

Cầu Ghềnh đã thông phần đường dành cho xe lửa 26 6 2016 Cầu Ghềnh đã thông phần đường dành cho xe lửa 26 6 2016CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới
                                                                            

Cầu Ghềnh đã thông phần đường

       dành cho xe lửa
Cầu ghềnh bắc qua sông Đồng Nai

dành cho xe lửa chạy ,tháng 3 /2016

bị xà lan đụng nên xụp đổ ,Nay xây lại

mới hoàn toàn gồm 4 trụ bêton và 3

vòm bằng thép không rỉ set đường

ở giữa dành cho xe lửa, 2 đường ở 2

bên dành cho xe gắn máy ,nói chung

hình dáng là y như cầu cũ .chỉ khác

cấu tạo chất liệu thép bằng công nghệ

mới không rỉ ,cứng dẻo dai nhẹ hơn

có tỉ trọng nhỏ hơn .phần đường dành

cho xe lửa ở giữa đã thông nhiều

chuyến xe lửa Bắc Nam đã chạy ,2

đường nhỏ 2 bên danh cho xe máy

đang thi công , các anh công trình nói

chỉ  trong tuần nữa là hoàn tất
  Ngày 26/6/2016  Anh TuấnNhững trang khác của   khoahoctheky21