Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Chi hội Đông Y Tịnh Xá Ngọc Uyển phường Bửu Hoà Thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai khám bệnh cấp thuốc từ thiện tại hội trường lầu 1 UBND phường Thống Nhất TP Biên Hoà từ 8 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2017 Trưởng Đoàn là thầy Nguyễn Tuấn Cảnh “nguyên là cán bộ BTV” buổi trưa đoàn dùng cơm chay tại chùa Phước Huệ cách đây khoảng 500 m.Trụ trì chùa Phước Huệ là Thầy Sư Văn “thầy là người yêu nước khi còn tu ở núi cấm An Giang cũ là tỉnh Châu Đốc”CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

Nhấn chuột trái 23/02/2017
http://2dvn.blogspot.com/2011/12/9-muc.html
CLIP SỐ 1 mở đầu giới thiệu Video+Photo dài 18 phútVideo+Slideshow chạy trên YuoTube
đang xử lý
Chi hội Đông Y Tịnh Xá Ngọc Uyển
phường Bửu Hoà Thành phố Biên Hoà
tỉnh Đồng Nai khám bệnh cấp thuốc
từ thiện tại hội trường lầu 1 UBND
phường Thống Nhất TP Biên Hoà từ
8 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2017
Trưởng Đoàn là thầy Nguyễn Tuấn
Cảnh “nguyên là cán bộ BTV”
buổi trưa đoàn dùng cơm chay tại
chùa Phước Huệ cách đây khoảng
500 m.Trụ trì chùa Phước Huệ là
Thầy Sư Văn “thầy là người yêu nước
khi còn tu ở núi cấm An Giang cũ là
tỉnh Châu Đốc”
Link vô trang Chi hội Đông Y TXNU
 22/04/2017   Anh Tuấn
All photos 145 photos gồm 2 Abums albums số 1
Nhấn chuột trái vô trang
https://www.facebook.com/H%C3%94%CC%80-CHI%CC%81-MINH-City-1629070350737667/?fref=ts

 Photos khám cậ́p thuốc từ thiên chon MỤC LỤC