Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Hội thảo khoa học họ Trương phía nam tại 272 Vo Thì Sáu tham gia rất nhiều nhà khoa học nhiều Tiên Sĩ ,thạc sĩ Nhiều bài đã được đăng trên kỷ yếu cua VLSDH+ho Trương khổ A4 dai 406 trang để tham khảo khai mac lúc 8 giờ 30 Kéo dài tới hơn 12 giờ sau đó dung cơm trưa Chương trình hội thảo họ Trương Phía Nam Tham dự có bà PCTN Bà Trương Thị Mỹ Hoa CTN Nguyễn Minh Triết chỉ gữi cây hoa chúc mừng PTT Trương Hoa Bình Cũng chỉ gửi cây hoa chúc mừng 7gio30 đón khách . số đại biểu tham gia trên 200 người 8gio 30 chương trình ca múa nhạc 9gio O.Vo Ngọc An PVLSDH TT phát biểu va khai mac Lan lượt các nha nghiên cuu và nhiều đại biểu khác phát Biểu Bà PCTN Trương Thị Mỹ Hoa Phát Biểu Theo Suy nghĩ của minh VTVLSDH Hoàng Văn Lễ đúc kết sau đó kết thúc 12 giờ 15 Đoàn dùng cơm trưa ở sành kế bên hướng Đông Ngày 8/10/2017 Anh Tuấn
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

CLIP SLIDESHOW ALL PHOTO CHẠY TRÊN YOATUBE


NHỮNG CLIP VIDEO NHỮNG PHÁT BIỂU CỦA CÁC ĐẠI BIỂU

Hi tho khoa hc h Trương phía nam ti 272 Vo Thì Sáu
 tham gia r
t nhiu nhà khoa hc nhiu Tiên Sĩ ,thc sĩ
Nhiê
̀u bài đã được đăng trên k yếu cua VLSDH+ho Trương
 khô
̉ A4 dai 406 trang đ tham kho khai mac lúc 8 gi 30
Kéo dài t
i hơn 12 gi sau đó dung cơm trư
Ch
ương trình hi tho h Trương Phía Nam
T
ham dự có bà PCTN Bà Trương Thị Mỹ Hoa
CTN Nguyễn Minh Triết chỉ gữi cây hoa chúc mừng
PTT Trương Hoa Bình Cũng chỉ gửi cây hoa chúc mừng

7gio30 đón khách .
số đại biểu  tham gia trên 200 người
8gio 30 ch
ương trình ca múa nhc
9gio O.Vo Ng
c An PVLSDH TT phát biu va khai mac 
Lan l
ượt các nha nghiên cuu và nhiều đại biểu khác phát Biểu
Bà PCTN Trương Thị Mỹ Hoa Phát Biểu Theo Suy nghĩ của minh
VTVLSDH Hoàng Văn Lễ đúc kết  sau đó  kết thúc
12 giờ 15 Đoàn dùng cơm trưa ở sành kế bên hướng Đông
Ngày 8/10/2017 Anh Tuấn


245 PHOTOS

Nhấn chuột vô trang  khoahoctheky21 -2017

 MỤC LỤC  CÓ THỂ TÌM Ở ĐÂY nhưng không đầy đủ