Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Gặp mặt họ Trương khu vực phía nam ngày 30T10N2016 tại NK T78 14...


Clip 1 Slideshow 676 photo+1Video giới thiệu đại biểu .Tại lễ họp mặt họ
Trương Phía Nam ở  Hội trường văn phòng trung ương Đảng nhà
Khách T78 số 145 Lý Chính Thắng phường 7 Q3 TPHCM ,Ngày 30/10/2016

 Clip 3 Slideshow 208 photo+1Video chào cờ Quốc Ca dài 28 phút .Tại lễ
họp mặt họ Trương Phía Nam ở  Hội trường văn phòng trung ương Đảng nhà
Khách T78 số 145 Lý Chính Thắng phường 7 Q3 TPHCM ,Ngày 30/10/2016

Clip 2+4+5 ca múa nhạc .những phát biểu của các đại biểu đang xử lýCÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới


Họp mặt họ Trương phía Nam
Tại Hội trường văn phòng
trung ương Đảng nhà Khách
T78 số 145 Lý Chính Thắng
phường 7 Q3 TPHCM ,
       Ngày 30/10/2016
           CHƯƠNG TRÌNH
7h30-8 đón tiếp các đại biểu
8h00-8h45 văn nghệ, chào mừng Đại Biểu
8h00-9h00 chào cờ Quốc ca
9h00-9h15 tuyên bố lý do,giới thiệu đại biểu
9h15-9h45 Diễn văn khai mạc
9h45-10h00báo cáo tóm tắt hoạt động của
của họ Trương khu vực phía Nam thời gian
qua.Thông qua phương hướng nhiệm vụ,
quy chế hoạt động của ban liên lạc họ Trương
khu vực phía Nam
10h00-10h15 Phát biểu của câu lạc bộ Doanh
nhân họ Trương tại TP Hồ Chí Minh
10h15-11h00 Tham luận của các tộc họ Trương
Theo khu vực TPHCM.Tây Nam Bộ ,Đông Nam
Bộ...mỗi khu vực 1 tham luậm
11h00-11h15 Phát Biểu của đại diện khách mời
và Đại Biểu của các tỉnh, thành phố
11h15-11h30 Bầu ban liên lạc Họ Trương phía Nam
11h30-11h40 Trao học bổng khuyến học
11h40-11h45 Ra mắt ban liên lạc
11h45-11h55 Bế mạc
12h00    Tiệc chiêu đãi của ban tổ chức
TM/ban liên lạc họ Trương KV Phía Nam

Trưởng Ban TS Trương Minh Nhật

Nhấn trái chuột

All photo 867 photos
gồm 13 albums

Albums số ..
TPHCM ngày 30/10/2016
Một số photos tiêu biểu
Xem nhiều ảnh mời các bạn nhấn trái chuột vô link dưới để mở trang Facebook xem
Xem đầy đủ tại 2 clip ở trên đầu trang
Nhấn trái chuột


 MUC LỤC