Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

4 Bản tin của A.Vũ Hữu Chính.PCTHĐDHVVPN Bản tin số 1 . HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP.HCM HỌP CÙNG TT.UNESCO NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ CÁC DÒNG HỌ VN. VÀ VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ. Chiều 27/9/2016, đại diện Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam, gồm các ông: Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thanh Bền, Thân Vinh, Vũ Hữu Chính -Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ phương Nam - TP. Hồ Chí Minh, đã họp cùng Viện Lịch sử dòng họ, gồm các ông: Mạc Đường, Hoàng Văn Lễ, Võ Ngọc An, Vũ Văn Tấn và ông Lê Văn Tuấn –Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, ở phường 15, quận Phú Nhuận. Ông Nguyễn Văn Thịnh- Phó Giám đốc thường trực Trung tâm UNESCO nghiên cứu Văn hóa các dòng họ Việt Nam, báo cáo sau khi kết nối, làm việc với tổ chức Family Search (Tổ chức lịch sử dòng họ và gia đình Hoa Kỳ) đã bàn về năm nội dung: 1- Nghiên cứu tổng thể văn hóa các dòng họ Việt –Mỹ; 2- Nghiên cứu thực hành gia phả; 3- Hợp tác trao đổi tàng thư; 4- Xây dựng bảo tàng lịch sử dòng họ Việt Nam; 5- Hội thảo khoa học về dòng họ Việt Nam tại TP. Hà Nội. Sau khi trao đổi, thảo luận cuộc họp đã thống nhất TT.UNESCO NC,VH. Các DH.VN. hợp tác với Viện Lịch sử Dòng họ và Hội đồng hoặc Ban liên lạc một số Dòng họ, để thực hiện 5 nội dung nêu trên với tổ chức Family Search trong thời gian từ nay đến năm 2020. TIN : VŨ HỮU CHÍNH ẢNH: VŨ VĂN TẤN Bản tin số 2 CÂU LẠC BỘ HÁN NÔM ,THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM HỌP CHUYÊN ĐỀ Chiều ngày 20/9/2016, tại phòng họp Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Hán Nôm tổ chức: “Báo cáo về tư liệu gia phả Hán Nôm đã sưu tầm tại các tỉnh ở miền Trung, miền Bắc và bàn biện pháp dịch thuật, phát hành, phổ biến đến cộng đồng”. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Bền- đại diện Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam;ông Võ Ngọc An,Trần Văn Thuận,Võ Văn Lộc,Lê Bá Quang-Viện Lịch sử Dòng họ; ông Võ Văn Sổ,Huỳnh Văn Năm-Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM;TS.Hà Minh Hồng nguyên Trưởng khoa Sử Đai học KHXH và NV. TP.HCM; ông Vũ Đức Hiền ,Vũ Văn Tấn, Vũ Hữu Chính - HĐDH Vũ-Võ phương Nam -TP.HCM;ông Phạm Công Sang-Hội đồng họ Phạm;bà Phan Kim Dung- BLL.họ Phan;ông Thân Vinh-BLL.họ Thân… Các ông bà Bùi Xuân Đức, Nguyễn Thị Gìn, Vĩnh Quốc Bảo- Ban giám đốc Thư viện Khoa học chủ trì cuộc họp. TIN: VŨ HỮU CHÍNH ẢNH: VŨ VĂN TẤN Bản tin số 3 HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP.HCM DỰ LỄ GIỖ-KỶ NIỆM 475 NGÀY MẠC THÁI TỔ BĂNG HÀ. Ngày 18/9/2016, tại trường Trung cấp nghề Ngọc Phước, phường Thới An, quận 12, TP. HCM, Hội đồng Mạc tộc TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ giỗ kỷ niệm 475 năm ngày Mạc Thái Tổ (Mạc Đăng Dung) băng hà. Đến dự có đại diện Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam (ông Nguyễn Thanh Bền,Thân Vinh…); Viện Lịch sử Dòng họ (ông Hoàng Văn Lễ,Võ Ngọc An,Phan Kim Dung…) cùng khoảng hơn 100 bà con họ Mạc và gốc Mạc ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh. Thay mặt HĐDH Vũ-Võ phương Nam TP.HCM, gồm các ông Đặng Vũ Bổng, Vũ Đức Hiền,Vũ Văn Tấn và Vũ Hữu Chính, đoàn được các ông Mạc Đường, Mạc Văn Tuyết, Mạc Vượng… trong BCH.Hội đồng Mạc tộc tiếp đón. TIN VÀ ẢNH: VŨ HỮU CHÍNH Bản tin số 4 HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP.HCM DỰ KHÁNH THÀNH ĐỀN THỜ TỔ NGHÀNH SÂN KHẤU Trưa ngày 11/9/2016, HĐDH Vũ-Võ phương Nam TP.HCM gồm các ông Vũ Ngọc Thạch, Vũ Hường, Vũ Văn Tĩnh, Vũ Đình Mạnh và Vũ Hữu Chính đã đến dự khánh thành Đền thờ tổ nghành Sân khấu tại phường Long Phước, quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Đoàn được Nghệ sĩ Hoài Linh (Võ Nguyễn Hoài Linh) tiếp đón. Buổi lễ khánh thành đền thờ có khoảng 600 đại biểu các tổ chức, các giới văn nghệ sĩ đến dự. TIN VÀ ẢNH: VŨ HỮU CHÍNH
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới4 Bản tin của A.Vũ Hữu Chính.PCTHĐDHVVPN
Bản tin số 1 .
HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP.HCM HỌP CÙNG TT.UNESCO NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ CÁC DÒNG HỌ VN. VÀ VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ.

Chiều 27/9/2016, đại diện Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam, gồm các ông: Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thanh Bền, Thân Vinh, Vũ Hữu Chính -Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ phương Nam - TP. Hồ Chí Minh, đã họp cùng Viện Lịch sử dòng họ, gồm các ông: Mạc Đường, Hoàng Văn Lễ, Võ Ngọc An, Vũ Văn Tấn và ông Lê Văn Tuấn –Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, ở phường 15, quận Phú Nhuận. Ông Nguyễn Văn Thịnh- Phó Giám đốc thường trực Trung tâm UNESCO nghiên cứu Văn hóa các dòng họ Việt Nam, báo cáo sau khi kết nối, làm việc với tổ chức Family Search (Tổ chức lịch sử dòng họ và gia đình Hoa Kỳ) đã bàn về năm nội dung: 1- Nghiên cứu tổng thể văn hóa các dòng họ Việt –Mỹ; 2- Nghiên cứu thực hành gia phả; 3- Hợp tác trao đổi tàng thư; 4- Xây dựng bảo tàng lịch sử dòng họ Việt Nam; 5- Hội thảo khoa học về dòng họ Việt Nam tại TP. Hà Nội. Sau khi trao đổi, thảo luận cuộc họp đã thống nhất TT.UNESCO  NC,VH. Các DH.VN. hợp tác với Viện Lịch sử Dòng họ và Hội đồng hoặc Ban liên lạc một số Dòng họ, để thực hiện 5 nội dung nêu trên với tổ chức Family Search trong thời gian từ nay đến năm 2020.                                                                                     

                                                  TIN : VŨ HỮU CHÍNH
                                                          ẢNH:  VŨ  VĂN  TẤN
Bản tin số 2
CÂU LẠC BỘ HÁN NÔM ,THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM HỌP CHUYÊN ĐỀ


Chiều ngày 20/9/2016, tại phòng họp Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Hán Nôm tổ chức: “Báo cáo về tư liệu gia phả Hán Nôm đã sưu tầm tại các tỉnh ở miền Trung, miền Bắc và bàn biện pháp dịch thuật, phát hành, phổ biến đến cộng đồng”. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Bền- đại diện Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam;ông Võ Ngọc An,Trần Văn Thuận,Võ Văn Lộc,Lê Bá Quang-Viện Lịch sử Dòng họ; ông Võ Văn Sổ,Huỳnh Văn Năm-Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM;TS.Hà Minh Hồng nguyên Trưởng khoa Sử Đai học KHXH và NV. TP.HCM; ông Vũ Đức Hiền ,Vũ Văn Tấn, Vũ Hữu Chính - HĐDH Vũ-Võ phương Nam -TP.HCM;ông Phạm Công Sang-Hội đồng họ Phạm;bà Phan Kim Dung- BLL.họ Phan;ông Thân Vinh-BLL.họ Thân… Các ông bà Bùi Xuân Đức, Nguyễn Thị Gìn, Vĩnh Quốc Bảo- Ban giám đốc Thư viện Khoa học chủ trì cuộc họp.

TIN: VŨ HỮU CHÍNH                                                                                                                                                                                        ẢNH: VŨ VĂN TẤN
Bản tin số 3
HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP.HCM DỰ LỄ GIỖ-KỶ NIỆM 475 NGÀY MẠC THÁI TỔ BĂNG HÀ.

Ngày 18/9/2016, tại trường Trung cấp nghề Ngọc Phước, phường Thới An, quận 12, TP. HCM, Hội đồng Mạc tộc TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ giỗ kỷ niệm 475 năm ngày Mạc Thái Tổ (Mạc Đăng Dung) băng hà. Đến dự có đại diện Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam (ông Nguyễn Thanh Bền,Thân Vinh…); Viện Lịch sử Dòng họ (ông Hoàng Văn Lễ,Võ Ngọc An,Phan Kim Dung…) cùng khoảng hơn 100 bà con họ Mạc và gốc Mạc ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh. Thay mặt HĐDH Vũ-Võ phương Nam TP.HCM, gồm các ông Đặng Vũ Bổng, Vũ Đức Hiền,Vũ Văn Tấn và Vũ Hữu Chính,  đoàn được các ông Mạc Đường, Mạc Văn Tuyết, Mạc Vượng… trong BCH.Hội đồng Mạc tộc tiếp đón.
                                                                                                       TIN VÀ ẢNH:  VŨ HỮU CHÍNH  


Bản tin số 4
HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP.HCM DỰ KHÁNH THÀNH ĐỀN THỜ TỔ NGHÀNH SÂN KHẤU

Trưa ngày 11/9/2016, HĐDH Vũ-Võ phương Nam TP.HCM gồm các ông Vũ Ngọc Thạch, Vũ Hường, Vũ Văn Tĩnh, Vũ Đình Mạnh và Vũ Hữu Chính đã đến dự khánh thành Đền thờ tổ nghành Sân khấu tại phường Long Phước, quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Đoàn được Nghệ sĩ Hoài Linh (Võ Nguyễn Hoài Linh) tiếp đón. Buổi lễ khánh thành đền thờ có khoảng 600 đại biểu các tổ chức, các giới văn nghệ sĩ đến dự.
                                                            TIN VÀ ẢNH: VŨ HỮU CHÍNH

                                        6 photos đầu HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP.HCM HỌP CÙNG                                                                    TT.UNESCO NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ
                                                         CÁC DÒNG HỌ VN. VÀ VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ.

                                       CÂU LẠC BỘ HÁN NÔM ,THƯ VIỆN KHOA HỌC
                                                                      TỔNG HỢP TP.HCM HỌP CHUYÊN ĐỀ

                                                                                        8 photos kế tiếp

                                                                                                  Bản tin số 3

                                                              HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP.HCM DỰ LỄ GIỖ

-KỶ NIỆM 475 NGÀY MẠC THÁI TỔ BĂNG HÀ.                                                                   Bản tin số 4
                                                                  HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP.HCM DỰ                                                         KHÁNH THÀNH ĐỀN THỜ TỔ NGHÀNH SÂN KHẤU
                                                            MỤC LỤC


Không có nhận xét nào: