Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Gia Phả Họ Võ+ngày giổ Ông Võ văn Bộ Tại nhà thò Họ Võ ở ấp 1 xa Phước vĩnh an huyên Cu Chi TPHCM ngày 18/6/2017 Hom nạy là ngày giỗ Ông Võ Văn Bộ là ba của Ông Võ Ngọc An+ Võ Ngọc Bé “còn gọi là Út Bé” + lễ trao những bộ sách gia phả Ho Võ anh Út Bé đã cho in ra trèn 200 cuốn gia phả họ Võ để tặng cho bên nội và ngoại nhân ngày giỗ ba của anh có ông tổ là Võ văn Hay. Lúc này la 9gio 30 Am Ăn trụa lúc 11gio20 Am Buoi trụa lúc 12gio05 toan bo so nguoi là khoảng trên 50 người có nhiều nơi không về được
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

Video chạy trên YouTube
Clip 1 dài 22 phút

đang xử lý
SlideShow All photo Chạy trên YouTubeGia Phả Họ Võ+ngày giổ Ông Võ văn Bộ
Tại nhà thò Họ Võ ở ấp 1 xa Phước vĩnh an
 huyên Cu Chi TPHCM ngày 18/6/2017

Hom nạy là ngày giỗ Ông Võ Văn Bộ là ba của
Ông Võ Ngọc An+ Võ Ngọc Bé “còn gọi là Út Bé”
+ lễ trao những bộ sách gia phả Ho Võ
anh Út Bé đã cho in ra trèn 200 cuốn gia phả họ
 Võ để tặng cho bên nội va
̀ ngoại  nhân ngày giỗ
ba của anh có ông tổ là Võ văn Hay.

Lúc này la 9gio 30 Am Ăn trụa lúc 11gio20 Am
Buoi trụa lúc 12gio05 toan bo so nguoi là khoảng
trên 50 người  có nhiều nơi không về được


Nhấn chuột trái 23/02/2017
Photo Tiêu Biểu 110 photo


Mục lục