Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Lễ Vu Quy +thành hôn cô dâu Phan Thị Thanh Hằng chú rể Phan Thanh Triều Tại tư gia Ấp 2 xã Mỹ Tân TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp VN vào ngày Chủ Nhật 4 tháng 6 năm 2017 Ngày 4 tháng 6 năm 2017 Anh Tuấn
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 
All photos SlideShow chạy trên YouTube


Phim Quay Video+photoschạy  trên YouTube


Lễ Vu Quy +thành hôn
cô dâu Phan Thị Thanh Hằng
chú rể Phan Thanh Triều
Tại tư gia Ấp 2 xã Mỹ Tân TP
Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp VN
vào ngày Chủ Nhật 4 tháng 6
năm 2017
Ngày 4 tháng 6 năm 2017
Anh Tuấn
Nhấn chuột trái 23/02/2017
PHOTOS


MỤC LỤC


nhấn chuột


Không có nhận xét nào: