Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

Lễ khai mạc hè năm 2017 Chủ đề. Thiếu nhi thành phố Vuị hè an toàn bỏ ích + trình dễn ảo thuật Khu phó 4 fường 13 Q.Tân. Binh hẻm 20 đồng xoài ngày 1 tháng 6 nam 2017 Anh TuanCÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 
All photos+Video Lễ khai mạc Hè 2017 tại hẻm 20 đường Đồng Xoài
dài 14 phút chạy trên YouTube


Trình diễn Ảo Thuật tại lễ khai mạc Hè 2017 ở hẻm 20 Đồng Xoài
phường 13 Khu Phố 4 quận Tân Bình TPHCM ngày 1/6/2017
 


44 photos tại Lễ khai mạc hè năm 2017
Chủ đề. Thiếu nhi thành phố 
Vuị hè an toàn bỏ ích + trình dễn ảo thuật
Khu phó 4 fường 13 Q.Tân. Binh 
hẻm 20 đồng xoài ngày 1 tháng 6 nam 2017
Anh Tuan


Lễ khai mạc hè năm 2017
Chủ đề. Thiếu nhi thành phố 
Vuị hè an toàn bỏ ích + trình dễn ảo thuật
Khu phó 4 fường 13 Q.Tân. Binh 
hẻm 20 đồng xoài ngày 1 tháng 6 nam 2017
Anh Tuan

 Nhấn chuột trái 23/02/2017

 MỤC LỤC
Không có nhận xét nào: