Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

SĂN ẢNH NGƯỜI MẪU TẠI ĐỒI CÁT TRẮNG

 

SĂN ẢNH NGƯỜI MẪU

TẠI ĐỒI CÁT TRẮNG

 

Doi cat

L1310244L1310225

L1310248L1310283

ALBUMS ẢNH

 

SLIDE SHOW TRÊN YOUTUBE

NHỮNG TRANG WEB LIÊN QUAN

MỘT NGÀY TẠI PHOTOHOUSE

SĂN ẢNH NGƯỜI MẪU TẠI ĐỒI CÁT

TRANG CHỦ PHOTOHOUSE 

                                                                           

 

KHOA_HỌC THE KY 21

ANH_TUAN

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TVKHDU LICH KHOA HOCVIET NAM NGAY NAY.

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

KHOA_HỌC THE KY 21

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

PHOTOHOUSE ĐỒI CÁT TRẮNG MOTEL

        PHOTOHOUSE

ĐỒI CÁT TRẮNG MOTEL

 

PHOTOHOUSE DOI CAT TRANG BANER CHOP

StarCameraRed roseUmbrella     ĐIỂM SĂN ẢNH  NỔI TIẾNG …

StarStarAutoIsland with a palm tree    THIÊN NHIÊN THOÁNG MÁT TRONG LÀNH

CameraStarFilmstripRed rose   NƠI DỪNG CHÂN SĂN ẢNH CỦA DU KHÁCH TRÊN THẾ GIỚI

TEL:      DĐ : 098.331.5430                       FAX :    062.365.8123

EMAIL :     doicattrang@gmail.com

 

TRANG CHỦ PHOTOHOUSE

                              **************************************************

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TKH212TVKHDU LICH KHOA HOC

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21