Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

HỢP TÁC TỪ THIỆN

HỢP TÁC TỪ THIỆN
CÂU LẠC BỘ ĐÔNG Y TUỆ LÃN với
CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC
HOÀ THUẬN ĐƯỜNG

IMG_2399

 

IMG_2318IMG_2319

IMG_2398IMG_2282

ALBUMS ẢNH   gồm 3 albums

KHU NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT THUỐC

IMG_2345IMG_2346

IMG_2374IMG_2375

ALBUMS ẢNH  KHU NHÀ XƯỞNG

KHU VỰC KHÁM TRỊ BỆNH TẠI HOÀ THUẬN ĐƯỜNG

IMG_2335IMG_2339

IMG_2569IMG_2585

ALBUMS ẢNH

CÂY THUỐC MẪU TẠI VƯỜN 3.000m2

IMG_2591IMG_2560

IMG_2565IMG_2566

ALBUM ẢNH CÂY THUỐC

các bạn xem đầy đủ ở VIDEO  phía dưới

VIDEO  các bạn download  5 clip về máy dùng chương
trình làm phim nối lại chép ra DVD  dài 1g38` sẽ kg bị
đứng hình 

CLIP SỐ 1
CLIP SỐ2
CLIP SỐ 3
CLIP SỐ 4
CLIP SỐ 5

NHỮNG HÌNH ẢNH VÀ TRANG WEB. LIÊN QUAN
SỰ HỢP TÁC TỪ THIỆN

* HỢP TÁC TỪ THIỆN

* CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC HOÀ THUẬN ĐƯỜNG

* ĐOÀN DÙNG CƠM CHAY TẠI HOÀ THUẬN ĐƯỜNG

KHÁM CHẨN  TRỊ BÊNH CHO NỮ BỆNH NHÂN TẠI TRỊ AN ĐN

TOÀN TUYẾN TỪ TP BIÊN HOÀ TỚI TX LONG KHÁNH

*************************************************************************

TRANG WEB ĐOÀN GHÉ THĂM GIA ĐÌNH ANH TẠI ẤP PHÚ THỊNH

TRANG WEB ĐOÀN KHÁM TRỊ BÊNH TẠI XÃ AN PHÚ THUẬN

MỘ CÔ TẠI BỜ BIỂN LONG HẢI

CÚNG VU LAN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN ĐẤT ĐỎ

CÚNG CÔ HỒN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN

̣ĐƯỜNG PHỐ TP BIÊN HOÀ 14/9/2012

TỊNH XÁ NGỌC UYỂN KHÁM TRỊ BỆNH
TỪ THIỆN Ở CHÙA PHƯỚC SƠN 14/9/2012

CÂU LẠC BỘ ĐÔNG Y DƯỢC TUỆ LÃN

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN ĐẠO

TỊNH XÁ NGỌC UYỂN

DIVIDER2_thumb_thumb_thumb

KHOA_HỌC THE KY 21 SITE KHOAHOCTHEKY21 TỪ THÁNG 5/2012
Nhấn chuột vào banner khoa hoc thế kỷ 21

ANH_TUAN

2DVN2KTH212TKH

2TVKHDU LICH KHOA HOCVIET NAM NGAY NAY.

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

KHOA_HỌC THE KY 21

Không có nhận xét nào: