Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Giỗ cụ ba Nguyên thi Đức thân mẫu của tổ phụ Vũ Hồn Ngày 15 tháng 8 năm Đinh dậu (am lich).là ngày giỗ cụ bà Nguyên thi Đức than mẫu của tổ phụ Vu Hon là Ô tổ dong họ Vu Vo tai đèn tho Vu Vo ơ long Đức Long thành tỉnh Đồng Nai tham dự khoảng 200 người nhieu nguoi từ quảng nam, quảng ngãi Huế rất nhiều người ở rất xa phai đi máy bay .Xem tại clip Video phim đã công bố danh sách những người đóng góp để mua thêm đất cho đền thờ họ Vũ Võ tại Long Đức Long Thành Đồng Nai .Có Ông Trung Tướng đã đóng góp trong ngày giỗ 2 con heo quay ,1 tràng Hoa+nhiều thứ khác …. Ngay 4/10/2017 Anh Tuấn Chương trình 10 giờ giới thiệu đai biểu và các đoàn O các tỉnh khác đến dự mọi người thấp nhang Dâng hoa bai lay tai ban thờ tổ phụ và than mau 10 giờ 45 anh Trường Chu tích Vu -Vo đông Nai Gioi thiêu nhung người dong góp mua them Đất mở rộng nhà thờ 11 giờ mọi người ăn giỗ

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

2 Clip SlideShoe all photos
clip số 1

clip số 2

clip giứi thiệu đại biểu +các chi đoàn họ họ Vũ Võ về tham dự

phim Video lễ giỗ clip 1Giỗ cụ ba Nguyên thi Đức thân mẫu của tổ phụ Vũ Hồn
Ngày 15 tháng 8 năm Đinh dậu (am lich).là ngày giỗ cụ bà
 Nguyên thi Đức than mẫu của tổ phụ Vu Hon là Ô tổ dong
 họ Vu Vo tai đèn tho Vu Vo ơ long Đức Long thành tỉnh
Đồng Nai tham dự khoảng 200 người nhieu nguoi từ quảng
 nam, quảng ngãi Huế rất nhiều người ơ
̉ rất xa phai đi
ma
́y bay .Xem tại clip Video phim đã công bố danh sách những
người đóng góp để mua thêm đất cho đền thờ họ Vũ Võ tại Long
Đức Long Thành Đồng Nai .Có Ông Trung Tướng đã đóng góp
trong ngày giỗ 2 con heo quay ,1 tràng Hoa+nhiều thứ khác ….

Ngay 4/10/2017 Anh Tuấn 
Chương trình 
10 giờ giới thiệu  đai biểu và các đoàn
O các tỉnh khác đến dự mọi người thấp nhang
Dâng hoa bai lay tai ban thờ tổ phụ và than mau
10 giờ 45 anh Trường Chu tích Vu -Vo đông Nai
Gioi thiêu nhung người dong góp mua them
Đất mở rộng  nhà thờ 
11 giờ mo
̣i người ăn giỗ

273 photosNhấn chuột vô trang  khoahoctheky21 -2017

 MỤC LỤC 


Không có nhận xét nào: