Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

GIỖ TỔ HỌ TRẦN Phương Nam Ở CỦ CHI TPHCM 2017 Giỗ tổ họ Trần tại ấp vườn Trầu Xã. Phước Thạnh huyện Củ Chi TPHCM ở từ đường họ Trần .Trong ngày giỗ rất nhiều họ Trần ở các nơi đều vể dự lễ cúng và họ ̣ đều đóng góp cho nhà thờ Chương trinh 9gio đón khách 9gio30 các tín hữu họ trần thấp. Nhang bài lạy tô tiền 10 giờ các thầy tụng kinh cho lễ giỗ và các Sơ 10gio 39 gia đình sơ “chi” 4, đời thứ 6 cúng giỗ tổ tiên 11 giờ tiệc giỗ +cuối hết KARAOKÊ ca tài tử Ngày 25 /9/2017 Anh Tuấn
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

Nhấn chuột trái 23/02/2017
http://2dvn.blogspot.com/2011/12/9-muc.html

Phim 1 Video  Lễ giỗ cúng tụng kinh dâng lên Tổ Tiên do các nhà sư tụng kinh dài 32 phút

Phim 2 lễ cúng tổ tiên Sơ 4


PHIM +SLDESHOW PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE
SLDESHOW 1


SLIDESHOW 2


PHIM LỄ CÚNG GIỖ
Phim 1 bà con nội ngoại tộc tháp nhang bái lậy Tổ Tiên Video+photo
PHIM KARAOKE đờn ca tà̀i tử

GIỖ TỔ HỌ TRẦN PN Ở CỦ CHI 2017
Giỗ tổ họ Trần tại ấp vườn Trầu Xã. Phước Thạnh
 huyện Củ Chi TPHCM ở từ đường họ Trần .Trong
ngày giỗ rất nhiều họ Trần ở các nơi đều vể dự lễ cúng
và họ ̣ đều đóng góp cho nhà thờ
Chương trinh
9gio đón khách
9gio30 các tín hữu họ trần thấp. Nhang bài lạy tô tiền
10 giờ các thầy tụng kinh cho lễ giỗ và các Sơ
10gio 39 gia đình sơ “chi” 4, đời thứ 6 cúng giỗ tổ tiên
11 giờ tiệc giỗ +cuối hết KARAOKÊ ca tài tử
Ngày 25 /9/2017 Anh Tuấn

 PHOTOS CHỌN 

Nhấn chuột vô trang  khoahoctheky21 -2017


 MỤC LUC 


Không có nhận xét nào: