Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Giỗ tổ họ Võ tại nhà thờ họ Võ ở ấp 1,Bà Giã xã Phước Vĩnh An huyện Củ Chi TPHCM .Ông Tổ Võ Văn Hay ,Bà Tổ Nguyễn Thị Điền .2 cụ từ thôn Thuận An- Huế vào Nam từ thế kỷ 18 và định cư tại xóm Bà Giã này đến nay đã được 9 đời ngày 16/9/2017 “âm lịch 26 tháng 7 năm Đinh Dậu” Chương Trình 9 giờ 15 tuyên bố lý do Giới thiệu thành phần tham dự 9 giờ 15 đến 9 giờ 30 Ô. Võ Văn Trân đọc diễn văn khai Mạc 9 giờ30 đến 10giờ 30 giới thiệu các đoàn ,các chi họ vào lễ bái 10 giờ 30-đến 11 giờ 30 phân Phối bộ gia Phả “ Bộ GP chủ biên Võ Ngọc An in và lưu hành 300 bộ út bé Võ ngọc Bé ủng hộ 65 triệu .khi nhận 1 bộ GP bà con đóng góp từ 100-200 ngàn đồng cho Quỹ nhà thờ” Từ 11 giờ 30 tiệc giỗ Tham dự nhóm VLSDH TPHCM Giỗ ông tổ. Họ Vo tại nhà thờ họ vo ở Cu Chi xã Phuoc Vinh An TPHCM. Đoàn. VLSDH gồm ThSi phan thị Kim Dung, Hồ thị Kim chi, TTK. Nguyen văn minh+ TT Anh Tuấn +chị Hương Lê ba Quang. Ngày 16/9/2017 Anh Tuấn
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

2 Clip  Chạy trên YouTube
Clip số 1 SlideShow All photos chạy trên YouTubeClip 2 Video +photo  Giỗ tổ họ Võ tại nhà thờ họ Võ  ở
Bà Giã Củ Chi TPHCM dài 30 phút


Giỗ tổ họ Võ tại nhà thờ họ Võ ở
ấp 1,Bà Giã xã Phước Vĩnh An
huyện Củ Chi TPHCM .Ông Tổ
Võ Văn Hay ,Bà Tổ Nguyễn Thị
Điền .2 cụ từ thôn Thuận An- Huế
vào Nam từ thế kỷ 18 và định cư
tại xóm Bà Giã này đến nay đã
được 9 đời  ngày 16/9/2017
“âm lịch 26 tháng 7 năm Đinh Dậu”
Chương Trình
9 giờ 15 tuyên bố lý do Giới thiệu
thành phần  tham dự
9 giờ 15 đến 9 giờ 30 Ô. Võ Văn Trân
đọc diễn văn khai Mạc
9 giờ30 đến 10giờ 30 giới thiệu các
đoàn ,các chi họ vào lễ bái
10 giờ 30-đến 11 giờ 30 phân Phối bộ
gia Phả “ Bộ GP chủ biên Võ Ngọc An
in và lưu hành 300 bộ út bé Võ ngọc
Bé ủng hộ 65 triệu .khi nhận 1 bộ GP
bà con đóng góp từ 100-200 ngàn đồng
cho Quỹ nhà thờ”
Từ 11 giờ 30 tiệc giỗ 
Tham dự nhóm VLSDH  TPHCM
Giỗ ông tổ. Họ Vo tại nhà thờ họ vo ở Cu Chi
xã Phuoc Vinh An TPHCM. Đoàn. VLSDH gồm
ThSi phan thị Kim Dung, Hồ thị Kim chi, TTK.
 Nguyen văn minh+ TT Anh Tuấn +chị Hương

Lê ba Quang. Ngày 16/9/2017 Anh Tuấn

PHOTOS 134 photos


Nhấn chuột vô trang  khoahoctheky21 -2017 MỤC LỤC 

Không có nhận xét nào: