Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Hội Thảo Khoa Học Dòng họ và đạo đức xã hội hiện nay 2016 HỘI THẢO KHOA HỌC DÒNG HỌ 
VÀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI HIỆN NAY
Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/06/2016

      


CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT


     


     \HỘI THẢO KHOA HỌC DÒNG HỌ 
VÀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI HIỆN NAYNhân ngày gia đình Việt Nam 28/06/2016
Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/06/2016
Viện Lịch Sử Dòng Họ ,tổ chức buổi hội thảo
khoa học Dòng Họ và Đạo Đức Xã hội Hiện
nay,tại thư viện khoa học tổng hợp ,ở ngã tư
Lý Tự Trọng Nam Kỳ Khởi Nghĩa
.Khách Mời
 dự trù 100 người đón khách mời từ 7 giờ .
đến 8 giờ 30 bắt đầu buổi hội thảo .bế mạc
lúc 11 giờ 30......
Đai diện các dòng họ khi nhận được tin này
xin mời tham dự .Các bạn gọi DĐ cho VP TT
Võ Ngọc An số 090.381.3094
    Mọi việc đã sửa soạn từ hôm nay
14/6/2016
VP Võ Ngọc An Và anh Võ Anh Tuấn đã liên hệ
tại Thư Viện và đặt làm banners
Ngày 14/6/2016     
Anh Tuấn

Nhấn chuột vô trang


NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA khoahoctheky21

nhấn chuột


Không có nhận xét nào: