Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

PHOTOHOUSE ĐỒI CÁT TRẮNG MOTEL .NGÀY 25/11/2011

PHOTOHOUSE ĐỒI CÁT TRẮNG MOTEL NGÀY 25/11/2011

StarCameraFilmstripSchool busAutoSchool
PHOTOHOUSE DOI CAT TRANG BANER CHOP2


StarCamera  NƠT ĐẾN CỦA CÁC NHÀ NHIẾP ẢNH
Star        CẢNH THIÊN NHIÊN HÙNG VĨ VÀ LỘNG LẪY
Star        NƠI NGHỈ DƯỠNG LÝ TƯỞNG
Star        BAO ĂN Ở CHO ĐOÀN QUAY PHIM CHỤP ẢNH
               ĐÁM CƯỚI LÀM ALBUMS VÀ ĐĨA
Call me       Tel :    DĐ :   098.331.5430     FAX: 062.365.8123

Computer      EMAIL :     doicattrang@gmail.com

Graphica

AT 6

CameraFilmstripAutoUmbrella    HÌNH ẢNH NGÀY 25/11/2011
Star  1 – HỘI NHIẾP ẢNH VN ĐANG SĂN ẢNH TẠI PHOTOHOUSE
               ĐỒI CÁT TRẮNG
Star   2 -  ĐOÀN QUAY PHIM CHỤP ẢNH LỄ CƯỚI TẠI PHOTOHOUSE
Star   3 -  NGƯỜI ĐẸP TẠI PHOTOHOSE ĐỒI CÁT TRẮNG     

1 -  CameraSchool
       NGUOI CANH GIU DOI CAT TRANG.tran2                NGUOI CANH GIU DOI CAT TRANG

L1290442L1290436

L1290425L1290419

L1290430L1290448

L1290474L1290461

FilmstripPointing up     SLIDE SHOW TRÊN YOUTUBE

ĐOÀN NHIẾP ANH GIA VN TÁC NGHIỆP TAI PHOTOHOUSE

CameraWorkRed rose   HỘP ẢNH    gồm gần 100 ảnh

2 -  CameraFilmstripSchoolUmbrella

L1290524L1290526

L1290531L1290534

L1290536L1290520

L1290513L1290557

FilmstripPointing up   SLDE  SHOW TRÊN YOUTUBE

DOAN QUAY PHIM LE CUOI

CameraWorkRed rosePointing up  HỘP ẢNH   trên 100 ảnh

3  -    CameraRed rose   NGƯỜI ĐẸP VỚI PHOTOHOUSE ĐỒI CÁT TRẮNG

L1290577L1290576

L1290573L1290600

L1290589L1290599

L1290613L1290606

L1290620L1290623

L1290624L1290649

L1290661L1290667

FilmstripPointing up     SLIDE  SHOW  TRÊN YOUTUBE

NGUOI DEP PHOTOHOUSE

CameraWorkPointing up   HỘP ẢNH    trên 100 ảnh

Graphic m

HONG PHAT BOUTON CHOP2

KIM_HÀ_NHÀ THUOC Y HOC BOUTON CHOP

NGOC THANH NHAT TAO BOUTON CHOP2

THANH_HÀ AO DAI BOUTON CHOP

BOUTON CHOP VN2DN.VNDU LICH KHOA HOC BOUTON CHOPDULICH LICH SU BOUTON CHOP

KHOA HOC THE KY 21 BOUTON CHOPKHOA HOC THE KY 21 BOUTON CHOPKY THUAT KHOA HOC BOUTON CHOP2

SAIGON THE KY 21 BOUTON CHOPTPHCM NGAY NAY BOUTON CHOP2THOI TRANG KHOA HOC BOUTON CHOP2

QC2D2TKHVNTHEKY21

Graphic

Không có nhận xét nào: