Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

LÊ CƯỚI THO NGUYÊN THANH HOA 16/9/2011

LỄ CƯỚI THỌ NGUYỄN THANH HOA 16/9/2011

BoyGirlRed heartRed roseCameraStar

AT 6

TIỆC_CƯỚI GIA TIEN THO NG THANH HOA

GỒM 3 MỤC
1 – LỄ GIA TIÊN
2 – TIỆC CƯỚI TẠI NHÀ HÀNH PHONG LAN
3 – LỄ HỎI THỌ NGUYỄN THANH HOA +PHƯƠNG MAI ĐI MỸ ĐOÀN TỤ +GIA
      ĐÌNH BÁC HỰU CHA MẸ CỦA THANH HOA VÀ PHƯƠNG MAI 

1 -  CameraRed heartBoyGirlRed roseStar  LỄ GIA TIÊN

IMG_0901IMG_0899

IMG_0895IMG_0902

IMG_0903IMG_0905

IMG_0909IMG_0910

IMG_0911IMG_0912

IMG_0925IMG_0932

IMG_0944IMG_0963

IMG_0968IMG_0970

IMG_0971IMG_0982

IMG_0983IMG_0986

IMG_0988IMG_0992

IMG_0994IMG_0991,

Xem nhiều ảnh nữa các bạn mở hộp hình ảnh ở dưới

A    HỘP HÌNH ẢNH  mở hộp hình ảnh ,nhấn chuột tráI vào hàng chữ lớn

B    VIDEO    FilmstripRed heartGirlRed roseStarHigh five

                       các bạn nhấn chuột 2 lần vào video,sẽ trực tiếp vào
                        YouTube,và lúc này xem ở trang YouTube tại đây có
                        có nhiều chức năng,mở lớn hoặc thu nhỏ màn hình
                       Ngoài ra các bạn đăng ký 1 chương trình và add những
                       clip này vào theo thứ tự từ1-7 thì các bạn xem liên tục
                       như xem truyền hình Video tôi quay ở tiệc cướI bằng
                       máy CANON SX35IS HD nên rất sáng mịn và đẹp mở lớn
                       không bị vỡ hình ;nếu bị đứng hình là do mạng của bạn
                       Video tôi đã cenvert MP4 nên rất nhẹ ,chỉ cần gói 6M
                       đường truyền là các bạn xem video cũng good rồi

8 FilmstripRed heartGirlBoyRed rose  VIDEO LE GIA TIEN CUOI THO NGUYEN THANH HOA

 

Graphic m

2  - Red heartFilmstripCameraGirlBoyStar  TIỆC CƯỚI TẠI NHÀ HÀNG PHONG LAN Q11 TPHCM VN

A CameraWorkGirlBoyRed heartRed rose      HÌNH ẢNH  

IMG_0995IMG_0997

IMG_1002IMG_1007

IMG_0998IMG_0999

IMG_1028IMG_1029

IMG_1032IMG_1033

IMG_1035IMG_1036

IMG_1042IMG_1043

IMG_1044IMG_1045

IMG_1046IMG_1054

IMG_1067IMG_1068

IMG_1073IMG_1074

IMG_1075IMG_1082

IMG_1099IMG_1100

IMG_1101IMG_1102

Các bạn muốn xem nhiều ành nữa  hãy mở hộp hình ảnh ỡ dưới

HỘP HÌNH ẢNH  các bạn xem ảnh lớn nhấn chuột vào hàng chữ lớn hoặc vào chữ chữ                               

                            VIEW SLIDE SHOW

B   -  FilmstripRed heartRed rose   VIDEO

7 VIDEO TIEC CUOI muốn xem được VIDEO máy của bạn phảI cài Plash Player 10 ; hoặc xử dụng trình duyệt Google Chrome

 

Graphic m

heart1heart1BoyGirlCameraFilmstripStarStar

3 – LỄ HỎI THỌ NGUYỄN THANH HOA  + PHƯƠNG MAI ĐI MỸ ĐOÀN TỤ + GIA ĐÌNH BÁC HỰU
      CHA MẸ CỦA THANH HOA VÀ PHƯƠNG MAI

LE HOI DOAN TU GIA DINH BAC HUU

Graphica


 
  2KTH212TKH2TVKH

   BOUTON CHOP VN2DN.VNDU LICH KHOA HOC BOUTON CHOPDULICH LICH SU BOUTON CHOP

  KY THUAT KHOA HOC BOUTON CHOP2KHOA HOC THE KY 21 BOUTON CHOPQC2D

  VN2DLQUANG CAO DICH VU BOUTON CHOPTPHCM2N

  5_Điều_bắt nguoi hoi giao

  PHOTOHOUSE DOI CAT TRANG BANER CHOP2

  HONG PHAT BOUTON CHOP2

  KIM_HÀ_NHÀ THUOC Y HOC BOUTON CHOP

  NGOC THANH NHAT TAO BOUTON CHOP

Graphic2

NHỮNG TRANG CÙNG TÁC GIẢ

http://vn2dn.blogspot.com
http://tphcmngaynay.blogspot.com
http://dulichlichsu.blogspot.com
http://vntheky21.blogspot.com
http://tphcmtheky21.blogspot.com
http://saigontheky21.blogspot.com
http://khoahoctheky21.blogspot.com
http://kythuatkhoahoc.blogspot.com
http://dulichkhoahoc.blogspot.com
http://dulichkhoahoc.blogspot.com/
http://saigonngaynay-sutienhoa.blogspot.com
http://thoitrangkhoahoc.blogspot.com
http://quangcaodulichkhoahoc.blogspot.com
http://quangcaodichvudulich.blogspot.com
http://quangcaodichvu.blogspot.com
http://sutienhoa.blogspot.com
http://sites.google.com/site/saigonngaynay/chua-co-phuoc-hai-ten-khac-chua-ong-hoang

Không có nhận xét nào: