Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

KHÁM BÊNH CẤP THUỐC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH ĐỒNG NAI 8/7/2012

KHÁM BỆNH CẤP THUỐC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP
PHẬT HỌC TỈNH ĐỒNG NAI 8/7/2012

Ngôi saoĐoạn phimTrường họcCông việcMáy quay/chụpCon rùa

 

ANH_TUẤN

GỒM 3 MỤC

1 -  TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC NAM 
       ( chư Tăng  )
2 -  TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC NỮ nhấn chuột
       ( Ni cô )
3 -  TRANG CHỦ CLB ĐÔNG Y DƯỢC TUỆ LÃN  nhấn chuột

Ngôi saoĐoạn phimMáy quay/chụp

1 -  KHÁM BỆNH CẤP THUỐC  TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP
      PHẬT HỌC NAM  chư tăng HÌNH ẢNH  TRUNG CẤP PHẬT HỌC  TỈNH ĐỒNG NAI  GỒM 3  ALBUM tất cả 200 ảnh

VIDEO GỒM 2 VIDEO

 

 

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TKH212TVKHDU LICH KHOA HOC

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

Không có nhận xét nào: