Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

CẦU HIM LAM NỐI Q.7–BÌNH CHÁNH QUA SÔNG ÔNG LỚN TPHCM

Cầu Him Lam nốI Q.7 huyện Bình Chánh qua
sông Ông Lớn TPHCM

HỘP ẢNH gồm 32 ảnh cảnh quan chung quanh cầu

VIDEO TRÊN YOUTUBE

Cầu Him Lam nốI Q7 vớI Bình Chánh TPHCM

NHỮNG TRANG WEB TRONG THÁNG

HỘI THẢO GIA PHẢ HỌ TRẦN Ở CUNG VĂN HOÁ LAO ĐỘNG

NGÀNH QUÂN GIỚI HỌP MẶT KỶ NIỆM 67 TẠI BIÊN HOÀ

Không có nhận xét nào: