Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

LÊ THỐNG NHỨT THƯƠNG BINH ĐẶC BIỆT

LÊ THỐNG NHẤT THƯƠNG BINH ĐẬC BIỆT

UmbrellaFilmstripCameraSchoolRed roseClockStarStar

ban tay viet

GỒM 2 MỤC :  1 – HÌNH ẢNH VIDEO THƯƠNG BINH LÊ THỐNG NHỨT
                       2 -  THƯƠNG BINH LÊ THỐNG NHỨT GIÚP VUI VĂN NGHỆ
                       3 -  THƯƠNG BINH LÊ THỐNG NHỨT KỂ TRUYỆN NHỮNG TRẬN
                              ĐÁNH,VÀ ĐỜI THƯỜNG CHO NHÀ BÁO  ĐỂ ANH
                              VIẾT VỀ THỜI TRAI TRẺ CỦA ANH
                      4 -  TB LÊ THỐNG NHỨT NHẬN XE LĂN  CỦA TỔ CHỨC TỪ
                            THIỆN THÁNH HỮU NGÀY SAU 
                     5 -  TB LÊ THỐNG NHỨT VÀ NSND TRẦN THỊ TUYẾT TẶNG
                           NHỮNG KỶ VẬT BÁC HỒ TẶNG CHO BẢO TÀNG TPHCM                                 

 HÌNH ẢNH VIDEO THƯƠNG BINH LÊ THỐNG NHỨT

IMG_4533IMG_4534

IMG_4536IMG_4539

IMG_4540IMG_4554

HỘP ẢNH

THƯƠNG BINH LÊ THỐNG NHẤT VÀ CA SĨ THÚY TRINH

4 -  2 VIDEO TB THỐNG NHỨT NHẬN XE LĂN TỪ TỔ CHỨC TỪ THIỆN
       THÁNH HỮU NGÀY SAU

 

LÊ THỐNG NHỨT VA NGHỆ SĨ NHÂN DÂN TRẦN THỊ TUYẾT TẬNG NHỮNG KỶ VẬT
BÁC HỒ TẶNG  CHO BẢO TÀNG TPHCM NHÂN DỊP LỄ 30/4/2012

 LÊ THỐNG NHỨT  CÙNG VỚI PHÓNG VIÊN NGHỆ SĨ  THĂM MẸ VN  ANH
HÙNG TRẦN THỊ QUANG MẪN NGÀY MÙNG 8 TẾT NHÂM THÌN 2012

 

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ

con mat

 

 

 

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN[3]2KTH21[3]2TKH[3]

2TKH21[4]2TVKH[3]DU LICH KHOA HOC[3]

CHO HOA XUAN TPHCM[3]DU LICH LICH SU VN[3]KHOA HOC DU LICH[3]

KHOA HOC THE KY 21[3]KHOA HOC THE KY 21 so 2[3]NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA[3]

NHUNG DIEU CAN SUY NGHI[3]QUANG CAO DICH VU[3]SAIGON TK21[3]

SAIGON TK21TPHCM NGAY NAYTPHCM THE KY 21

VN2DVNVN2DN2012VIET NAM NGAY NAY

THOI TRANG KHOA HOCTPHCMTK21VN2DVN

PHOTOHOUSE DOI CAT TRANG BANER CHOP2 (2)

THANH_HÀ AO DAI BOUTON CHOP2

HONG PHAT BOUTON CHOP2 (2)

NGOC THANH NHAT TAO BOUTON CHOP2

KIM_HÀ_NHÀ THUOC Y HOC BOUTON CHOP (2)