Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

buổi họp của dòng họ Vũ+Võ phương Nam sửa soạn +lập kịch bản...Slide show all photos dai 26 phút chạy trên YouTube
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới
http://khoahoctheky21.blogspot.com/
BUỔI HỌP SỬA SOẠN CHO NGÀY GIỔ
TỔ ,ngày 31/12/2016 Ở NHÀ THỜ TỔ TẠI
        LONG THÀNH TỈNH ĐỒNG NAI
Buổi họp của dòng họ VŨ-VÕ phương Nam
họp tại nhà hàng Lộc Ấn đường Nguyễn Thái
Bình phường 12 Q Tân Bình . Lập 1 kịch bản
cho ngày giỗ tổ tại Long Thành tỉnh Đồng Nai
“ngày giỗ tổ là ngày 31/12/2016”cũng trong
ngày này có anh Vũ Xuân Trường ở Đnai đã
góp tiền mua mua đất để mở rộng khu nhà thờ
tổ .Trụ trì buổi họp là  chủ tịch Vủ Văn Hiến
và đầy đủ moị người trong ban tổ chức Lễ Giỗ
      Ngày 20/12/2016
 Nhấn chuột trái 2016

 MỤC LỤC