Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Hội thảo khoa học Miền Nam giữ vững thành đồng của GS Tr̀ần văn...


Slideshow all photos hội thảo khoa hoc Miền Nam
giữ Vững thành đồng của GS Trần Văn Giàu dài 60 phút
chạy trên YouTube

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới
VIEN lich sử dong họ
Chùa Pháp Hoa
Hội thảo khoa học 
GS Trần văn Giàu với tac phẩm
Miền Nam giữ vững thành đồng
Tai hội trường chùa Pháp Hoa
Thời gian từ 7giờ 30 đến 12 giờ thứ sáu
ngày 16 tháng 12 năm 2016,địa điểm hội
trường chùa Pháp Hoa ,số 120/47”số cũ
229/24B” đường Thích Quảng Đức phường
4 quận Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh
CHƯƠNG TRÌNH
7h00-7h30 Nghi thức thắp nhang tưởng niệm
GS Trần văn Giàu
7h30-8h chào đón đại biểu về dự hội thảo
8h00- 8h15 Giới thiệu đại biểu-
Giới thiệu Đoàn chủ tich,Thư Ký
- Lời chào mừng của viện +chùa Pháp Hoa
- Báo cáo đề dẫn
- các báo cáo tham luận
Nghỉ giai lao 20 phút
-10h30 -11h30
-Thảo Luận
- Kết Luận Hội Thảo
Ban tổ chức cam ơnvà mời cơm chay tại chùa
All photo 900 albums số
TPHCM Ngày 15/12/2016
Nhấn chuột trái 2016
MỤC LỤC
  

Không có nhận xét nào: