Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

THÀNH ĐOÀN TPHCM THĂM PHÁT QUA CHO GIA ĐÌNH CÓ CÔNG Ở 2 XÃ PHÚ AN VÀ AN TÂY BÌNH DƯƠNG VN

THÀNH ĐOÀN TPHCM THĂM PHÁT QUÀ CHO GIA ĐÌNH CÓ CÔNG Ở 2 XÃ PHÚ AN VÀ AN TÂY BÌNH DƯƠNG VN NHÂN DỊP TẾT CANH DẦN 2010

85 HÌNH ẢNH

VIDEO

10 VIDEO THANH DOAN TPHCM THAM PHAT QUA CHO GIA DINH CO CONG O HAI XA PHU AN VA AN TAY BD

NƠI AN NGHỈ CÁN BỘ ĐÃ NUÔI DƯỠNG THÀNH ĐOÀN
TẠI HỘI TRƯỜNG XÃ PHÚ AN
TẬP TRUNG THANH DOAN TẠI SÂN CỦA HDNDXÃ
HỘI TRƯỜNG
HỘI TRƯỜNG XÃ AN TÂY
PHÁT QUÀ
TRONG HỘI TRƯỜNG XÃ PHÚ AN
CỰU CÁN BỘ THANH ĐOÀN CÁM ƠN CÁC GIA ĐÌNH CÓ CÔNG

Không có nhận xét nào: