Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

THỦ ĐỨC QUẬN THỦ ĐỨC TPHCM VN 2011

THỦ ĐỨC QUẬN THỦ ĐỨC TPHCM VN 2011

GỒM TẤT CẢ 8 MỤC
1 – CHỢ CŨ XƯA THỦ ĐỨC
2 – CHỢ MỚI HAY CHỢ THỦ ĐỨC B
3 – NHÀ THỜ THỦ ĐỨC
4 – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
5 – LÀNG THIẾU NHI THỦ ĐỨC
6 -  QUÁN BÚN NEM THỦ ĐỨC
7 – VÒNG XOAY ĐẦU CHỢ THỦ ĐỨC
8 – TÌM HIỂU VỀ THỦ ĐỨC

1  -  Chợ cũ xưa Thủ Đức

       HÌNH ẢNH VIDEO

VIDEO

7 VIDEO CHO CU XUA THU DUC TPHCM 2011

KHU VỰC ĐẦU CHƠ THỦ ĐỨC CŨ
CON ĐƯỜNG DỌC THEO CHỢ
ĐƯỜNG DỌC THEO CHỢ
ĐƯỜNG DỌC THEO CHỢ
CUỐI CHỢ THỦ ĐỨC

2  -  CHỢ MỚI HAY CHỢ THỦ ĐỨC B

       HÌNH ẢNH   Xem ảnh lớn và đầy đủ các bạn nhấn chuột vào chữ

VIEW SLIDE SHOW

VIDEO

4 VIDEO CHO MOI TEN GOI LA CHO B THU DUC TPHCM 2011

CHỢ MỚI BÊN HÔNG CHỢ CŨ CÁCH NHAU 1 CON ĐƯỜNG
CHỢ THỦ ĐỨC B
TRONG CHỢ

3  -  NHÀ THỜ THỦ ĐỨC

HÌNH ẢNH

VIDEO

1 VIDEO NHA THO THU DUC TPHCM VN

NHÀ THỜ THỦ ĐỨC

4  -  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

       HÌNH ẢNH

VIDEO

1 VIDEO TRUONG CAO DANG CONG NGHE THU DUC TPHCM VN 2011

5  -  LÀNG THIẾU NHI THỦ ĐỪC

       HÌNH ẢNH

      VIDEO

1 VIDEO LANG THIEU NHI THU DUC TPHCM VN 2011

6  -  QUÁN BÚN NEM THỦ ĐỨC

     HÌNH ẢNH XEM HÌNH ANH MỤC 1    - CHỈ CÓ 1 VIDEO

1 VIDEO QUAN BUN NEM CHO THU DUC TPHCM 2011

3 QUÁN BÚN NEM BÊN ĐƯỜNG

7  -  VÒNG XOAY ĐẦU CHỢ THỦ ĐỨC

      HÌNH ẢNH XEM MỤC 1 Ở TRÊN       VIDEO CÓ 1 VIDEO

1 VIDEO VONG XOAY DAU CHO THU DUC TPHCM 2011

VÒNG XOAY ĐẦU CHỢ THỦ ĐỨC

8  -  TÌM HỈỂU VỀ THỦ ĐỨC TẠI TRANG WIKIPEDIA

TÌM HIỂU VỀ THỦ ĐỨC TRANG WIKIPEDIA

NHẤN CHUỘT Ở ĐÂY VÀO TRANG WikipediA

Không có nhận xét nào: