Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

NGUYỄN BÁ LƯU

NGUYỄN BÁ LƯU

dau chim co mo

CameraFilmstripWorkRed roseSchoolUmbrellaSchool bus

GỒM 2 MỤC:  1 -  NGUYỄN BÁ LƯU TRỞ VỀ MỸ
                      2 -  GẶP NGƯỜI QUEN BẢO LÃNH TOÀN BỘ GIA ĐÌNH QUA CALI

1 -  HÌNH ẢNH VIDEO NGUYỄN BÁ LƯU TRỞ VỀ MỸ

IMG_5819IMG_5821

IMG_5822IMG_5845

IMG_5831IMG_5846

IMG_5854IMG_5852

HỘP ẢNH GỒM TẤT CẢ 28 ẢNH

 

 

VIDEO TRÊN YOUTUBE

http://www.youtube.com/watch?v=lu0LaGtddWE

2 -  GẶP NGƯỜI QUEN BẢO LÃNH TOÀN BỘ GIA ĐÌNH QUA CALI

IMG_5867IMG_5871

IMG_5882IMG_5873

IMG_5883IMG_5890

IMG_5897IMG_5905

HỘP ẢNH GỒM TẤT CẢ   ẢNH

 

 

ban tay viet

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TKH212TVKHDU LICH KHOA HOC

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

Không có nhận xét nào: