Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

BAN TRÍ VẬN TPHCM

BAN TRÍ VẬN TPHCM BuổI họp ngày 27/12/2012

chị Sáu Nở đọc công văn trả lờI của sở giáo dục

VIDEO NỘI DUNG BUỔI HỌP

đang xử lý

TẤT CÀ CÁC BUỔI HỌP TRƯỚC

 

Không có nhận xét nào: