Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

CẦU ĐANG XÂY TẠI XÃ TAM THÔN HIỆP

CẦU ĐANG XÂY BÁC QUA KINH CÁI ĐEN XÃ TAM THÔN HIỆP HUYỆN
CẦN GIỜ TPHCM CHƯA CÓ TÊN 30/12/2012

CẦU ĐANG XÂY TẠI XÃ TAM THÔN HIỆP H. CẦN GIỜ
TPHCM CHƯA CÓ TÊN

cây cầu này khởI công đã lâu khoảng trên 3 năm sau đó bị sự cố làm
chết ngườI nên ngưng,mớI khởI công xây lạI trong năm 2012 ,chúng
ta thấy trong hình và video

HỘP ẢNH CẰU ĐANG XÂY TẠI XÃ TAM THÔN HIỆP

View album

Cầu đang xây tại xã Tam Thôn Hiệp

VIEW SLIDE SHOW
DOWNLOAD ALL

VIDEO 15 phút

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1T2abCUAp04

CẦU ĐANG XÂY TẠI XÃ TAM THÔN HIỆP TPHCM 30/12/2012

CÁC BÀI ĐĂNG THÁNG 12 NĂM 2011

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

2012 (170)

TRANG CHỦ

THANH VIDEO

được cung cấp bởi

Không có nhận xét nào: