Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ TPHCM 2013 QUÝ TỴ

ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ TPHCM 2013

IMG_1783IMG_1792

IMG_1778IMG_1850

HỘP HÌNH ẢNH GỒM 5 HỘP ẢNH  TRÊN 400 ẢNH

HỘP ẢNH SỐ 1

HỘP ẢNH SỐ 2

 

 

 

 

VIDEO TRÊN YOUTUBE

TOÀN BỘ ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ XUÂN QUÝ TỴ 2013 DÀI 40 PHÚT

ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ NĂM NHÂM THÌN 2012 

Không có nhận xét nào: