Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

KHÁM TRỊ BỆNH TỪ THIÊN TẠI PHƯỜNG THỐNG NHẤT TP BIÊN HOÀ 28/4/2013

CHI HỘI ĐÔNG Y TỊNH XÁ NGỌC UYỂN
KHÁM TRỊ BỆNH NHÂN ĐẠOTẠI
UBND PHƯỜNG THỐNG NHẤT
TP BIÊN HOÀ NGÀY 28/4/2013

Trụ trì chùa Phước Huệ kết hợp với Đảng ủy phường Thống Nhất
TP BHoà tỉnh Đông Nai ; Đã tổ chức cho chi hội  đông y Tịnh Xá
Ngọc Uyển khám trị bệnh nhân đạo cho nhân dân tạI hộI trường
của Ủy ban ;Nhân dịp lễ kỷ niệm 30/4 ngày giảI phóng miền Nam
và ngày Quốc Tế Lao Động 1 tháng 5

Ngày 28/4/2013 là ngày chủ nhật nhưng mọi việc diễn ra từ sáng
sớm trong trật tự vui vẻ và kết thúc tốt đẹp .Đến trưa tổng kết đoàn
đã khám trị bệnh cho 230 bệnh nhân.Đoàn đã dùng cơm trưa tại
chùa Phứớc Huệ cách uỷ ban 300m

DSC02654DSC02655DSC02656DSC02658DSC02660DSC02663DSC02664DSC02718ALBUMS ẢNH SỐ1

 
 

ALBUMS SỐ 2

ALBUMS SỐ 3

VIDEO TRÊN YOUTUBE

KHÁM TRỊ BỆNH TỪ THIỆN TẠI PHƯỜNG THỐNG NHẤT TP BIÊN HOÀ
CLIP 2 KHAM TRI BÊNH TẠI PHƯỜNG THỐNG NHỨT TPBIÊN HOÀ

NHỮNG TRANG CÙNG TÁC GIẢ TRÊN TRANG
PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN ĐẠO

MUC LỤC

NHỮNG BÀI ĐĂNG TRƯỚC

Không có nhận xét nào: