Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

LỄ HỘI GIỖ TỔ PHAN TỘC Ở KCN VĨNH LỘC

LỄ HỘI GIỖ TỔ PHAN TỘC  TẠI KCN VĨNH LỘC
THÁNG GIÊNG NĂM QUÝ TỴ 2013

ALBUMS ẢNH  tổng số ảnh 266 gồm 5 albums

ALBUMS SỐ1

VIDEO TRÊN YOUTUBE   toàn bộ nộI dung lễ hộI giỗ tổ Phan Tộc
tôi đã thực hiên ra đĩa DVD dàI 1 giờ 26 phút ; khi đưa lênYoutube
tôi cắt ra 2 clip . Clip 1 dàI 40 phút, Clip 2 dàI 46 phút .Tôi vẫn giữ
chất lượng phim HD ,các bạn hãy sử dụng chương trình download
về máy  xuất ra đĩa ,hoặc coi trực tiếp từ máy tinh hình ảnh  rõ đẹp
hơn

CLIP SỐ 1 lễ giỗ tổ Phan Tộc ở KCN Vĩnh Lộc B Quận Bình Tân dàI 40 phút
CLIP SỐ 2Lễ giỗ tô Phan Tộc

NHỮNG TRANG CÙNG TÁC GIẢ

Không có nhận xét nào: