Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

BAN TRÍ VẬN HỘI THẢO DUYỆT DANH SÁCH MỜI CHO NGÀY ĐẠI LỄ 9/2013

                         ************

BAN TRÍ VẬN HỘI THẢO DUYỆT DANH SÁCH MỜI CHO NGÀY ĐẠI LỄ THÁNG 9/2013

TẠI UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TPHCM

NGÀY 6/7/2013

Sáng ngày 6/7/2013 tạI  UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TPHCM  số 55 Mạc Đỉnh Chi Q.1 TPHCM ;Ban trí vận khoảng 20 ngườI  duyệt lần cuốI danh
sách mờI cho ngày đại lễ vào tháng 9/2013  ….

Các bạn xem nộI dung buổI họp Video ở dưới  tất ca dàI 3 giờ ;chính nhờ
buổI họp và sự đóng góp của nhiều người ,nên có nhiều ngườI có công nhưng hoạt động trong bí mật ,lạI dướI tên khác nên không được biết….

NHỮNG ALBUMS ẢNH

ALBUMS SỐ1

ALBUMS SỐ 2

ALBUMS SỐ 3

VIDEO TRÊN YOUTUBE  toà̀n bộ buổI họp dàI 3 giờ
nên tôi chìa ra 4 clip .Các bạn nên download video
về máy xem để hình không bị đứng

CLIP SỐ 1 BAN TRÍ VẬN HỌP NGÀY 6/7/2013
CLIP SỐ 2
CLIP SỐ 3
CLIP SỐ 4

 

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

Không có nhận xét nào: