Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

GIA ĐÌNH ANH TƯỜNG TRỞ VỀ MỸ

 

GIA ĐÌNH ANH TƯỜNG

TRỞ VỀ MỸ 17/7/2013

Anh Tường là con trai của gia đình ông bà
vũ văn Hịu ; hiện tạI gia đình sinh sống tạI mỹ
tiểu bang Cali cùng vợ và 2 con .nhân dịp hè
của 2 con toàn bộ gia đình  về vn thăm ba má
sống tại  số 1 đường Đỗ công Tường Phường
Tân Phú TPHCM ,và cũng là kỳ hè cho 2 con
….

ALBUMS ẢNH toàn bộ ảnh chụp đã ghép vào video ngay dướI đoan đầu dàI 6 phút

 

VIDEO TRÊN YOUTUBE

NHỮNG TRANG CÙNG TÁC GIẢ

Không có nhận xét nào: