Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

KHOA HỌC THẾ KỶ 21

                  TurtleCameraFilmstripPeaceMobile phoneSchoolWorkNoteStar

KHO ẢNH PICASA .TÀI KHOẢN VŨ TẤN, TỪ NĂM 2010 .
XEM CÓ MÌNH Ở ĐÂY KHÔNG “Nhấn chuột vào ảnh dướI”

IMG_0241

  https://plus.google.com/photos?banner=pwa

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả học TPHCM trung tâm nghiên cứu và thực hành gia phả
KHTK21 photohouse đồi cát
    trắng motel
phòng chẩn trị tịnh xá ngọc uyển lê thống nhứt thương binh đặc biệt

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

KHO ẢNH PICASA .TÀI KHOẢN VŨ TẤN, TỪ NĂM 2010 .
XEM CÓ MÌNH Ở ĐÂY KHÔNG

https://plus.google.com/photos?banner=pwa

Không có nhận xét nào: