Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

NGÔI MỘ SƠN MẦU CAM ĐỎ ,ĐƠN ĐỘC MỘT MÌNH TRONG CÔNG VIÊN TAO ĐÀN Q.1 TPHCM

- MỘ NÀY CỦA AI ,ĐƯỢC XÂY DỰNG BAO LÂU ?

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ
-NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT
  CÁC BẠN XEMCLIP VIDEO Ở DƯỚI Ô. HUỲNH VĂN NĂMCHUYÊN VIÊN HÁN NÔM TTNCVTH GIA PHẢ GHI CHÉP HÀNG CHỮ TẠI BIA CỦA MỘ

NGÔI MỘ ĐƯỢC XÂY BẰNG VÔI VỮA VÀ ĐÁ ONG MẦU NÂU ĐỎ MỢI QUÉT VÔI LẠI                 

NGÔI MỘ XÂY DỰNG RẤT HOÀNH TRÁNG “ minh đường hướng ngọ” ,TẠI CÔNG VIÊN TAO ĐÀN Q.1 TPHCM ,   Ngày 5/7/2014

Ô. Huỳnh văn Năm đọc và ghi lại hàng chữ trên bia mộ ở cv tao đàn +Trao đổi với viện phó Võ Ngọc An VLSDH 5/7/2014
khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả học TPHCM trung tâm nghiên cứu và th.hành G.P  
KHTK21 photohouse đồi cát trắng motel phòng chẩn trị tịnh xá ngọc uyển lê thống nhứt thương binh đặc biệt  

Khoa học . phòng chẩn trị y học. Trung tâm nghiên cứu.Photohouse. Viện lịch.Câu lạc bộ KHTK21 
thế kỷ 21 cổ truyền nhân dạo và thực hành Gia Phả đồi cát trắng . sử dòng họ gia phả học KHTK21 

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

Khoa học . phòng chẩn trị y học. Trung tâm nghiên cứu.Photohouse. Viện lịch.Câu lạc bộ KHTK21 
thế kỷ 21 cổ truyền nhân dạo và thực hành Gia Phả đồi cát trắng . sử dòng họ gia phả học KHTK21

CameraFilmstripPeaceStarWorkNoteSchoolGift with a bowMobile phone

HÌNH ẢNH NGÔI MỘ ĐANG KHẢO SÁT TẠI CV TAO ĐÀN Q.1 TPHCM

VIDEO NGÔI MỘ TẠI CV TAO TAO ĐÀN

 

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả học TPHCM trung tâm nghiên cứu và th.hành G.P  
KHTK21 photohouse đồi cát trắng motel phòng chẩn trị tịnh xá ngọc uyển lê thống nhứt thương binh đặc biệt  

Khoa học . phòng chẩn trị y học. Trung tâm nghiên cứu.Photohouse. Viện lịch.Câu lạc bộ KHTK21 
thế kỷ 21 cổ truyền nhân dạo và thực hành Gia Phả đồi cát trắng . sử dòng họ gia phả học KHTK21 

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

Khoa học . phòng chẩn trị y học. Trung tâm nghiên cứu.Photohouse. Viện lịch.Câu lạc bộ KHTK21 
thế kỷ 21 cổ truyền nhân dạo và thực hành Gia Phả đồi cát trắng . sử dòng họ gia phả học KHTK21

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO

Không có nhận xét nào: