Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

CÁC CỰU ĐOÀN VIÊN HỌPMẶT TẠI CÂU LẠC BỐ ĐOÀN VIÊN * ĐƯỜNG HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA Q.1 TPHCM .- SAU KHI RA MẮT SÁCH “Phong trào Học Sinh Sinh Viên Saigon * thờI kỳ chống pháp xâm lược 1858-1954”

StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việcĐoạn phimĐiện thoại di động

Slide2 (2)Slide3 (2)Slide5Slide6Slide7Slide9Slide10 (2)Slide11Slide12Slide13Slide16Slide17Slide18Slide20Slide22Slide23Slide27Slide31Slide33Slide34Slide40Slide43Slide47Slide49Slide51Slide55

SLIDESHOW ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YouTube , 150 photos

SLIDESHOW ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YouTube , 150 photos

PHIM VIDEO CÁC CUỘC TRAO ĐỔI THẢO LUẬN ,VẤN ĐỀ NỘI DUNG VÀ TỰA
ĐỀ SÁCH……

 

ĐỌC CUỐN SÁCH PHONG TRÀO HỌC SINH ,SINH VIÊN SAIGON THỜI KỲ
CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC 1858-1954 “Tựa đề cuốn sách lúc đầu là Những cơ
sở lịch sử….” .Nhấn chuột vào cuốn sách ở dưới cuốn sách sẽ mở ra .  

 Slide22

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA  khoahoctheky21

Không có nhận xét nào: