Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG VỊ TƯỚNG–TRONG NHỮNG NHÀ TÙ THỜI KỲ THỰC DÂN–ĐƯỢC TRƯNG BẰY TRIỂN LÃM TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH–CHI NHÁNH TPHCM NGÀY 11/4/2015


StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việcĐoạn phimĐiện thoại di động

 

Slide32Slide40Slide47Slide55

Slide1Slide31Slide34Slide40Slide41Slide44Slide53Slide54Slide55
Slide51Slide52Slide69Slide73Slide74

 

 

SLIDESHOW ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YouTube

NỘI DUNG 
1 – TẠI PHÒNG TƯỞNG NIỆM HỒ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
2 – TẠI HỘI TRƯỜNG BẢO TÀNG
3 – TẠI KHU TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM CHUỆN KỂ CÁC VỊ TƯỚNG
        TRONG NHÀ TÙ THỜI KỲ THỰC DÂN
4 – PHOTO BẾN NHÀ RỒNG ,KÊNH BẾN NGHÉ ,CẦU  MÓNG,   CẦU KHÁNH HỘI  ,

NỘI DUNG 1 – TẠI PHÒNG TƯỞNG NIỆM HỒ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 2 – TẠI HỘI TRƯỜNG BẢO TÀNG 3 – TẠI KHU TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM CHUỆN KỂ CÁC VỊ TƯỚNG TRONG NHÀ TÙ THỜI KỲ THỰC DÂN 4 – PHOTO BẾN NHÀ RỒNG ,KÊNH BẾN NGHÉ ,CẦU MÓNG, CẦU KHÁNH HỘI ,

 

PHIM VIDEO ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI THẮP NHANG KÍNH BÁI HỒ
CHỦ TỊCH TẠI PHÒNG TƯỞNG NIỆM

đang xử  lý

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA  khoahoctheky21

▼  2015 (53)

Không có nhận xét nào: