Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Những tấm ảnh thành trì xưa của vn do BS Hocquard chụp từ năm 1884-1885

Cừu đen
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việcĐoạn phimĐiện thoại di động

Indigenesjonquejonque2JonquesLac_et_pecheursmusee_archeologique_CambodgeNoriapagode_inscriptionPalais_HuePalais_Hue2Paysans_au_travailpirogues_sur_le_fleuve

Những tấm ảnh thành trì xưa của vn do BS Hocquard chụp từ năm 1884-1885
TÔI ĐÃ LÀM SLIDESHOW CHẠY TRÊN YouTube ca8c bạn nhấn chuột vào
ảnh dướI vào YouTube xem SLIDESHOW

https://www.youtube.com/watch?v=SSPf9jirIGE

Azay_le_rideau

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA  khoahoctheky21

hấn chuột

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

Không có nhận xét nào: