Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ–*-* Dự thảo CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG năm 2015


StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip 

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY  
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT 
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ 
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN 
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt 
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việcĐoạn phimĐiện thoại di động

 

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ

Số: 1/2015 /CT-VT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

Tp.HCM, ngày ... tháng 3 năm 2014

Dự thảo CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

năm 2015

Kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015) và 2 năm thành lập Viện; với yêu cầu đổi mới và bổ sung phương thức hoạt động trên cơ sở thống nhất định hướng chung của Hội đồng Viện và Chương trình hoạt động 2014-2015; Lãnh đạo Viện xây dựng chương trình hoạt động năm 2015 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRUNG TÂM

1. Quảng bá, giới thiệu về vai trò vị trí của Viện, qua việc tổ chức nghiêm túc Đại hội các dòng họ Việt nam; thực hiện và phát triển các hợp đồng dịch vụ dựng phả; chọn đối tác triển khai chuyên ngành Gia phả học.

2. Tiếp tục vận động và thỉnh mời các nhà khoa học hợp tác thiện nguyện; tăng cường hoat động Câu lạc bộ Gia phả học và Hội đồng khoa học của Viện.

3. Mở các lớp đào tạo, đẩy mạnh việc hợp tác với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, mở các lớp đào tào về gia phả học; đồng thời hợp tác với các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Mở các lớp chuyên đề thực hành dựng phả cho các chi họ và người dân có nhu cầu tìm hiểu và thực hành dựng phả.

4. Xuất bản ấn phẩm Gia phả học lần 3, qua việc phối hợp tổ chức Hội thảo về văn hóa gia đình, dòng họ Việt Nam.

5. Hoàn thiện quy chế quản lý tài chính hiện có, vận động các phương thức tạo quỹ hoạt động của Viện.

II. Nội dung

1. Tổ chức Hội nghị các dòng họ VN

- Xây dựng kế hoạch kết hợp với Tổ chức Kỷ lục VN Giữa tháng 3-2015 triển khai thực hiện. Kế hoạch thông qua Hội đồng Viện; tổ chức thực hiện vào giữa tháng 8-2015, đồng thời xuất bản Ấn phẩm GPH tập 3. (Kế hoạch kèm theo)

2. Tổ chức hội thảo, tọa đàm:

- Hội thảo khoa học về Văn hóa gia đình, dòng họ Việt Nam; kết hợp với Khoa Văn hóa học Đại học KHXH&NV về nội dung và kinh phí.

- Hội thảo về tác phẩm "Sự thất bại của Chủ nghĩa tư bản..." của GS. Trần Văn Giàu; kết hợp với Chùa Pháp Hoa, thực hiện vào ngày giỗ GS. trần Văn Giàu.

- Tọa đàm các chuyên đề liên quan đến gia phả học: thực hiện thành nếp, 2 tháng/lần và đột xuất nếu cần.

. Về danh tướng Nguyễn Tri Phương

. Về quá trình xây dựng các Ban Liên lạc các dòng họ: họ Vũ Võ, họ Cao, họ Phan, họ Mạc...

- Tổ chức trưng bày, triển lãm tại các lễ hội; dự hội chợ sách với các gia phả đã dựng trước nay, nhất là các bộ gia phả mới dựng.

3. Xác lập các đề tài nghiên cứu:

- Tiếp tục đăng ký đề tài khoa học với Tp.HCM và các tỉnh.

- Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học triển khai trong năm:

. Nguồn gốc Danh tướng Nguyễn Tri Phương (1800-1873) dưới góc nhìn gia phả học

. Gia phả xã hội và Website (mạng) nghĩa trang hiện đại

. Đạo làm người trong di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh

...

4. Dựng phả các chi họ: Kế hoạch dự kiến dựng 25-30 bộ gia phả/năm; dịch gia phả cổ 5 bộ/năm;… Tổ chức lễ ký kết, bàn giao hợp đồng dựng phả nghiêm túc, trân trọng.

Hội đồng Khoa học của Viện thẩm định khoa học các yêu cầu của các tác giả dựng phả, như gia phả họ Huỳnh với nhân vật lịch sử Huỳnh Phú Sổ.

5. Mở các loại lớp đào tạo: Hoàn thiện các giáo án và tham gia giảng dạy môn gia phả học ở các trường đại học, cao đẳng. Mở các lớp bồi dưỡng tác nghiệp về dựng phả cho các dòng họ, lớp tìm hiểu về gia phả học đáp ứng nhu cầu xã hội.

Bổ sung một Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hán Nôm.

6. Lập kế hoạch tiếp xúc các cơ quan, nhân sự VIP, các đối tác:

Theo dõi việc Đăng ký làm một thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Tp.HCM.

Theo dõi các hợp đồng hợp tác của Viện với các đối tác.

7. Về tổ chức, nhân sự: Liên tục kiện toàn và hoàn thiện bộ máy và nhân sự trực thuộc theo hướng ổn định bền vững.

- Quyết định cử các nhân sự đại diện của Viện tại các tỉnh như Huế, An Giang...

- Bổ sung một Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Gia phả học và Hán Nôm.

- Bổ sung một Phó Giám đốc Trung tâm Kinh tế - Dịch vụ - tư vấn về Gia phả.

Rà soát lại bộ máy hoạt động của các Trung tâm và Hội đồng Khoa học. Lập Trung tâm liên kết các dòng họ.

- Tổ chức kỷ niệm 2 năm thành lập Viện (26-8-2015)

- Viện tổ chức vinh danh các “Nhà Gia phả học” với các cá nhân có nhiều cống hiến (qua các công trình) cho ngành Gia phả học.

x

Các Trung tâm và Câu lạc bộ Gia phả học lập kế hoạch phối hợp và tư vấn cho Lãnh đạo Viện tổ chức thành công Chương trình này.

Nơi nhn:

- Báo cáo Sở Khoa hoc và Công nghệ và các sở ngành liên quan

- GS Mạc Đường, Lãnh đạo Viện và các đơn vị trực thuộc

- L­ưu VP Viện.

VIỆN TRƯỞNG

TS. HOÀNG VĂN LỄ

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA  khoahoctheky21

Không có nhận xét nào: