Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Họp Hội Đồng Dòng Họ Vũ Võ phương Nam tại Hội Trường Hội Cựu Chiến Binh Q.1 Số 148 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đối diện Dinh Thống Nhất từ 9 giờ -12 giờ . Ngày 10/04/2016

MỚI NHẤT Họp Hội Đồng Dòng Họ Vũ Võ phương Nam tại
Hội Trường Hội Cựu Chiến Binh Q.1
Số 148 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đối diện Dinh Thống Nhất
từ 9 giờ -12 giờ . Ngày 10/04/2016
Họp Hội Đồng Dòng Họ Vũ Võ tại
Hội Trường Hội Cựu Chiến Binh Q.1
Số 148 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đối diện Dinh Thống Nhất
từ 9 giờ -12 giờ . Ngày 10/04/2016
Nội dung :- 1 Khuyến học ,Khuyến Tài+ thu chi và quỹ
                - 2 Tài Chính,Đất Nghĩa Trang
                - 3 bàn về chứng nhận cho người đóng góp
                - 4 tuyển một kế toán ,hành chánh trả lương
                - 5 đóng góp bao nhiêu tiền được ghi vào bia đá của nhà thờ

tất cả buổi họp tôi đã quay phim và đưa lên trang Youtube và
"“  khoahọctheky21 "“+Facebook mời các bạn nhấn vào link dưới
  

Không có nhận xét nào: