Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Họp BTV tại 300 Điện Biên Phủ Q3 TPHCM Đồng Chí Phan Thị Nở nhận được Bản dự thảo Kế hoạch từ ban liên lạc Truyền thống Ban Trí Vận Mặt Trận Khu uỷ Saigon Gia Định Đã mời các anh em trong BTV họp tại 300 Điện Biên Phủ tham dự khoảng 10 người sau khi cô Sáu nở đọc bản dự thảo kế hoạch dựa vào những gợi ý sau - Ước tính có bao nhiêu người đến dự ? - địa điểm nào thích hợp ? - Kinh phí ? - cách tổ chức nên như thế nào? - Khách Mời ? Chúng tôi tha thiết đề nghị các đồng chí các cô chú anh chị các tiểu ban Trí vận. Văn phòng ....có thể hội ý chuẩn bị cho cuộc họp Ban Liên Lạc mở rộng sắp tới sẽ bàn và quyết kế hoạch này Họp Ban Trí Vận sơ bộ để Chào mừng ngày 30 tháng 4 ngày giải phóng toàn miền Nam 1975 và 5 năm nhận AHLLVTND của chủ tịch nước phong tặng. Tham dự 12 người .kết thúc lúc 11 giờ trong ngay. Ngày 15/3/2017 Anh TuấnCÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

Clip Video+photo Họp Ban Trí Vận ở 300 Điện Biên Phủ Q3 TPHCM

Họp BTV tại 300 Điện Biên Phủ Q3 TPHCM
Đồng Chí Phan Thị Nở nhận được Bản dự thảo
Kế hoạch từ ban liên lạc Truyền thống Ban Trí
Vận Mặt Trận Khu uỷ Saigon Gia Định
Đã mời các anh em trong BTV họp tại 300
Điện Biên Phủ tham dự khoảng 10 người
sau khi cô Sáu nở đọc bản dự thảo kế hoạch
dựa vào những gợi ý sau
- Ước tính có bao nhiêu người đến dự ?
- địa điểm nào thích hợp ?
- Kinh phí ?
- cách tổ chức nên như thế nào?
- Khách Mời ?
Chúng tôi tha thiết đề nghị các đồng chí các
cô chú anh chị các tiểu ban Trí vận. Văn phòng
....có thể hội ý chuẩn bị cho cuộc họp Ban Liên
 Lạc mở rộng sắp tới sẽ bàn và quyết kế hoạch này
Họp Ban Trí Vận sơ bộ để Chào mừng ngày 30 tháng
4 ngày giải phóng toàn miền Nam 1975 và 5 năm nhận
AHLLVTND của chủ tịch nước phong tặng. Tham dự 12
 người .kết thúc lúc 11 giờ trong ngay.
 Ngày 15/3/2017 Anh Tuấn


Nhấn chuột trái 23/02/2017
 MỤC LỤC

Không có nhận xét nào: