Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Trạm gác Ba Ri E băng ngang đường xe lửa Hẻm 100 đường Nguyên Tri Phương phường Bửu Hoà TP Biên Hoà tỉnh Đồng Nai băng ngang đường Sắt dành cho xe lửa Nguoi dân từ khi đổ Bê tông toàn con hẻm trong khu phố ; làm ba ri e va một Trạm gác để khi có xe lửa đi qua thì thả cây ba ri e xuống .Để nghị công ty hỏa xa giúp đỡ thông tin và kỹ thuật như những tram gác khác Cám ơn Coty trước Ngày 10/3/2017 Anh Tuan

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 


Clip Video+Photos Chạy trên YouTube dài 9 phút

Trạm gác Ba Ri E băng ngang đường xe lửa
Hẻm 100 đường Nguyên Tri Phương
 phường Bửu Hoà TP Biên Hoà tỉnh Đồng Nai
băng ngang đường Sắt dành cho xe lửa

Nguoi dân từ khi đổ Bê tông toàn con hẻm
trong khu phố ; làm ba ri e va một Trạm
gác để khi có xe lửa đi qua thì thả cây ba ri e
 xuống .Để nghị công ty ho
̉a xa giúp đỡ thông
 tin và kỹ thuật như những tram gác khác
Ca
́m ơn Coty trước 

Ngày 10/3/2017 Anh Tuan
Xem nhiều tại trang
- khoahoctheky21


Nhấn chuột trái 23/02/2017

 PHOTOS hẻm 100 người dân đề nghị


 MỤC LỤC 

nhấn chuột
Không có nhận xét nào: