Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Họp Mặt Nam Huynh Đạo +Viện Lịch Sử Dòng Họ Họp Mặt Mừng ngày 30 tháng 4 giải phóng toàn Miền Nam thống nhất đất nước Ngày 29/4/2017 Anh TuấnCÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

Nhấn chuột trái 23/02/2017

                                       CLIP Slideshow all photo chạy trên youTube

Họp Mặt
Nam Huynh Đạo +Viện Lịch Sử Dòng Họ
Họp Mặt Mừng ngày 30 tháng 4 giải phóng
 toàn Miền Nam thống nhất đất nước
Ngày 29/4/2017 Anh Tuấn 

 PHOTOS 

MỤC LỤC
Không có nhận xét nào: