Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Họp Bến Tre và VLSDH Từ lời mời cùa Thsĩ Nguyễn thanh Bền và sự đồng ý của GS TS Mạc Đường +NNC Võ Ngọc An ,Bảo Tàng Tỉnh +Trung Tâm Thông Tin xúc tiến Du Lịch Bến Tre từ tỉnh Bến Tre gồm 5 người đã lên TTTM Satra số 275B Phạm Ngũ Lão Q. 1 TPHCM lúc 08 giờ sáng ngày 4/11 năm 2017 họp bàn việc hợp tác và thực hiện các bộ gia phả ,xây dựng đền thờ Hùng Vương ở dưới tỉng Bến Tre và đi sâu nhiều những lãnh vực khác , việc họp bàn từ 09 giờ đến 11 giờ 30 các anh chị tỉnh Bến Tre đã đồng ý , các bạn xem những Clip Video thâu tại buổi họp Ngày 04/11/2017 Anh TuấnCÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 
Các Video trong buổi họp giữa Viện Lịch Sử  Dòng Họ  và tỉnh Bến Tre  
tại TTTM Satra ngày 4/11/2017

Đang Xử Lý

Họp Bến Tre và VLSDH
Từ  lời mời cùa  Thsĩ Nguyễn thanh Bền và sự đồng ý
của GS TS Mạc Đường +NNC Võ Ngọc An ,Bảo Tàng
Tỉnh +Trung Tâm Thông Tin xúc tiến Du Lịch  Bến Tre
từ tỉnh Bến Tre gồm 5 người đã lên TTTM Satra số 275B
Phạm Ngũ Lão Q. 1 TPHCM lúc 08 giờ sáng ngày 4/11
năm 2017 họp bàn việc hợp tác và thực hiện các bộ gia
 phả ,xây dựng  đền thờ Hùng Vương ở dưới tỉng Bến Tre
và đi sâu nhiều những lãnh vực khác , việc họp bàn từ 09 giờ
đến 11 giờ 30 các anh chị tỉnh Bến Tre đã đồng ý , các bạn
xem những Clip Video thâu tại buổi họp
Ngày 04/11/2017 Anh Tuấn

 Nhấn chuột vô trang  khoahoctheky21 -2017

 Photos tại buổi họp 
 MỤC LỤC 

Không có nhận xét nào: