Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

Giỗ tai từ đường Họ Đào số 279 ấp Đông Trung xã Tân Chánh huyện Cần Đước tinh Long an . Căn nhà Cổ của gia đ̀ình để lại ,có từ thời ba ông Hoặc Ông Nội nhưng có trùng tu đây là lời thuật lại của Đại tá Đào Văn Luật Ông năm nay đã trên 90 tuổi như vậy căn nhà có trên 100 năm gồm có 2 tủ và nhiều vật dụng khác nữa .Các bạn có thề thăm quan Tham dự trong ngày giỗ có Viện trưởng +viện phó TT VLSDH và nhiều ,Bà con dòng họ Đào Ngày 27/11/2017 Anh Tuấn Nhấn chuột vô trang khoahoctheky21 -2017 http://khoahoctheky21.blogspot.com/ https://www.facebook.com/Khoahoctheky21-1625829520992184/ https://www.facebook.com/H%C3%94%CC%80-CHI%CC%81-MINH-City-1629070350737667/?fref=tsCÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

Nhấn chuột trái 23/02/2017

Nhữ clip chạy trên Youtube
SlideShow all Photo chạy trên Youtube

Video Giỗ tại nhà thờ Họ Đào ở Cần Đước Tỉnh Long An

Giỗ tai từ đường Họ Đào số 279 ấp Đông Trung
 xa
̃ Tân Chánh huyện Cần Đước tinh Long an .
Căn nhà Cổ của gia đ̀ình để lại ,co
́ từ thời ba ông
Hoặc Ông Nội nhưng có trùng tu đây là lời thuật lại
của Đại tá Đào Văn Luật Ông năm nay đã gần  90
tuổi như vậy căn nhà có trên 100 năm gồm có 2 tủ
và nhiều vật dụng khác nữa .Các bạn có thề thăm
 quan   
Tham dự trong ngày giỗ có Viện trưởng Hoàng
Văn Lễ +viện phó TT Võ Ngọc An
 +TTK Nguyễn Văn
 Minh +Ths
Phan Thị Kim Dung +Anh Tuấn quay
phim
Viện Lich Sử Dòng Họ +2 SV trường Văn
Hoá thuộc
CLB Gia phả trẻ +và nhiều ,Bà con
dòng họ Đào
+các cô chú làm việc tại UBND xã
Tân Chánh huyện Cần Đước  Long An
Ngày 27/11/2017 Anh Tuấn


Nhấn chuột vô trang  khoahoctheky21 -2017


Nhấn chuột vô trang  khoahoctheky21 -2017


 PHOTOS CHỌN 192 ảnhMUC LUC

Không có nhận xét nào: