Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

TỌA ĐÀM CHUYÊN GIA NHẬN THỨC VỀ CỘI NGUỒN DÂN TỘC Tai Trường Đại học Thủ Dầu Một B.D. BCH ĐOÀN KHOA SỬ Ở hôi trường.khoa sử tỉnh Bình Dương Tham Gia có Viện Lịch Sử Dòng Họ TP Hồ Chí Minh gồm VPTT Võ Ngọc An +VP Võ Văn Lộc +GV ĐHSGòn + Anh Tuấn quay Phim .Nội Dung các bạn xem các Clip Video Ngày 7/12/2017 Anh Tuấn CHUONG TRÌNH TỪ 8GIO ĐẾN 11 GIỜ 30


CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới
 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 
NHỮNG CLIP VIDEO CHẠY TRÊN YOUTUBE
Clip slideshow all Photos

Giới thiệu Đại Biểu TS Nguyễn vân Thuỷ TKS phát biểu

VPTT Võ Ngọc An Trình Bày

VP VLSDH  PGSTS Võ Văn Lộc Trình Bày

Ca múa nhạc đoàn thanh niên trình bày
các bạn tìm trên YouTube......
TỌA ĐÀM CHUYÊN GIA 
NHẬN THỨC VỀ CÔ
̣I NGUỒN DÂN TỘC 
Tai Trường Đại học Thu
̉̀u Một B.D.
BCH ĐOÀN KHOA SỬ 
Ở hôi trường.khoa sử  tỉnh Bình Dương
Tham Gia có Viện Lịch Sử Dòng Họ
TP Hồ Chí Minh gồm VPTT Võ Ngọc An
+VP Võ Văn Lộc +GV ĐHSGòn + Anh
Tuấn quay Phim .Nội Dung
 các bạn xem các Clip Video
Ngày 7/12/2017 Anh Tuấn 
CHUONG TRÌNH 
TỪ 8GIO ĐẾN 11 GIỜ 30


Nhấn chuột vô trang  khoahoctheky21 -2017
https://www.facebook.com/H%C3%94%CC%80-CHI%CC%81-MINH-City-1629070350737667/?fref=ts


MỤC LỤC không đầy đũ

Không có nhận xét nào: