Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

BẢO TÀNG TPHCM 2011 tên cũ dinh Gia Long

BẢO TÀNG TPHCM 2011 TÊN CŨ DINH GIA LONG

GỒM 10 MỤC
1 – BÊN PHẢI BẢO TÀNG

2 – BÊN TRÁI BẢO TÀNG
3 -  ĐƯỜNG HẦM TRONG BẢO TÀNG
4 – PHÍA SAU BẢO TÀNG
5 – LẦU 1 BẢO TÀNG
6 – MẶT TIỀN BẢO TÀNG
7 – TẦNG TRỆT BẢO TÀNG
8 – TỪ BALCON LẦU 1 NHÌN CHUNG QUANH
9 -  NHỮNG HIỆN VẬT TRƯNG BÀY TRONG BẢO TÀNG
10 -  LỊCH SỬ BẢO TÀNG TPHCM  TÊN CŨ DINH GIA LONG

1  -  BÊN PHẢI BẢO TÀNG
       A   -    HÌNH ẢNH
    

  B   -   VIDEO

1 VIDEO BEN PHAI BAO TANG

Bên phảI bảo tàng

2 – BÊN TRÁI BẢO TÀNG
      A   -   HÌNH ẢNH

B   -  VIDEO

1 VIDEO BEN TRAI BAO TANG

3  - ĐƯỜNG HẦM TRONG BẢO TÀNG
      A    -  HÌNH ẢNH

B  -  VIDEO

2 VIDEO DUONG HAM

4 -  PHÍA SAU BẢO TÀNG
      A  -   HÌNH ẢNH

B  -  VIDEO
1 video sân sau bảo tàng

http://www.youtube.com/watch?v=HF9d0-YZO84

5 -  LẦU 1 BẢO TÀNG
      A   -  HÌNH ẢNH        xem chung ở trên

      B  -   VIDEO

1 video tang mot bao tang

6 -  MẶT TIỀN BẢO TÀNG
      A  -  HÌNH ẢNH      xem chung ở trên
      B  -   VIDEO

Video mat tien bao tang

http://www.youtube.com/watch?v=ETN4aAcdiow


 

1 Video tang tret bao tang

7  - TẦNG TRỆT BẢO TÀNG
      A  -  HÌNH ẢNH      xem chung ở trên
      B  -  VIDEO

2video tang tret bao tang

8  -  TỪ BALCON LẦU 1 NHÌN CHUNG QUANH
       A -  HÌNH ẢNH   xem chung ở trên
       B -  VIDEO

Video tu balcon lau 1 nhin chung quanh

9 -  NHỮNG HIỆN VẬT TRƯNG BÀY TRONG BẢO TANG TPHCM 2011

NHỮNG HIỆN VẬT TRƯNG BÀY Ở BẢO TÀNG Ở ĐÂY

10  -  LỊCH SỬ BẢO TÀNG TPHCM TÊN CŨ DINH GIA LONG

LỊCH SỬ BẢO TÀNG TPHCM Ở ĐÂY

Không có nhận xét nào: