Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

TANG LỄ ĐẠI TÁ TRẦN THẾ TẮC

TANG LỄ ĐẠI TÁ TRẦN THẾ TẮC
GỒM VIDEO VÀ HÌNH ẢNH
Tang lễ đại tá Trần Thế Tắc tạI tư gia số 22 đường
Đồng XoàI F.13 Q. Tân Bình TPHCM ngày 4/10/2011
sau đó an táng tạI Công Viên Nghĩa Trang Bình
Dương ở Bến Cát Tỉnh Bình Dương ,cách TPHCM
khoảng 50km

A -  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
       IMG_1669

Muốn xem ảnh lớn và đầy đủ các bạn nhấn chuột tráI vào chữ
VIEW SLIDE SHOW , chờ trang hình nhận đầy đủ sau đó nhấn
vào mũI tên qua phảI qua tráI trên bàn phím

Muôn xem được VIDEO máy của bạn phảI cài PLASH PLAYER
Nếu không các bạn xử ḍụng Google Chrom

TẢI PLASH PLAYER 10 TẠI ĐÂY

B -  VIDEO TẤT CẢ 8 CLIP

8 VIDEO TANG LE DAI TA TRAN THE TAC

NHỮNG TRANG CÙNG TÁC GIẢ

THOI TRANG KHOA HOC

http://thoitrangkhoahoc.blogspot.com/

NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

http://saigonngaynay-sutienhoa.blogspot.com/

NHUNG DIEU PHAI SUY NGHI

http://tantanbinh.blogspot.com/

KHONG GIAN CUA ANH TUAN

http://dongxoai1720.wordpress.com/

TANTANBINH DOI SONG NHA CUA TPHCM 2010

https://sites.google.com/site/tantanbinhdongxoai/

SAIGON NGAY NAY

https://sites.google.com/site/saigonngaynay/chua-co-phuoc-hai-ten-khac-chua-ong-hoang

TAI SAO O MY BAI BO CHE DO NO LE

https://sites.google.com/site/saigonngaynay/tai-sao-o-my-bai-bo-che-dho-no-le

DU LICH KHOA HOC tai khoan tantanbinh

http://sutienhoa.blogspot.com/

QUANG CAO – DICH VU

http://quangcaodichvudulich.blogspot.com/

QUANG CAO DU LICH KHOA HOC

http://quangcaodulichkhoahoc.blogspot.com/

NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

http://saigonngaynay-sutienhoa.blogspot.com/

DU LICH KHOA HOC KHAM PHA ten trang khoa hoc the ky 21

http://dulichkhoahockhampha.blogspot.com/

TPHCM NGAY NAY

http://dulichkhoahoc.blogspot.com/

KY THUAT KHOA HOC

http://kythuatkhoahoc.blogspot.com/

VIET NAM THE KY 21

http://vntheky21.blogspot.com/

Không có nhận xét nào: