Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

CHỢ LÁI THIÊU TỈNH BÌNH DƯƠNG VN 2011

CHỢ LÁI THIÊU TỈNH BÌNH DƯƠNG VN 2011
CHỢ_LÁI THIEU TINH BINH DUONG

GỒM 2 MỤC :
1 – HÌNH ẢNH THỊ TRẤN LÁI THIÊU CHỢ LÁI THIÊU
2 -  VIDEO CHỢ LÁI THIÊU VÀ ĐƯỜNG PHỐ KHU VỰC

1 – HÌNH ẢNH THỊ TRẤN LÁI THIÊU CHỢ LÁI THIÊU

IMG_1809

IMG_1801

IMG_1804

HỘP HÌNH ẢNH

2 – VIDEO CHỢ LÁI THIÊU VÀ ĐƯỜNG PHỐ KHU VỰC

7 VIDEO CHO LAI THIEU THI TRAN LAI THIEU

kênh chảy ngang LáI Thiêu
Cầu bắc ngang kênh
Đường phố trước mặt chợ
Đường sau chợ
Công viên trước chợ

LICH SU LAI THIEU
LỊCH SỬ LÁI THIÊU TẠI ĐÂY

Không có nhận xét nào: