Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

BỘ SƯU TẬP& NHỮNG TRANG TƯ LIỆU CỦA NHÀ BÁO TRẦN THANH PHƯƠNG

TRIỂN LÃM BỘ SƯU TẬP VÀ
NHỮNG TRANG TƯ LIỆU CỦA NHÀ BÁO
TRẦN THANH PHƯƠNG TẠI
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP
QUẬN 1 TPHCM ngày 19/6/2013

DSC03698

DSC03697

DSC03659

DSC03631DSC03632DSC03633DSC03634DSC03635DSC03636

ALBUMS ẢNH


ALBUM SỐ 2

ALBUMS SỐ 3

VIDEO TRÊN YOUTUBE

TRIỂN LÃM BỘ SƯU TẬP VÀ NHỮNG TRANG TƯ LIỆU CỦA nhà Báo TRẦN THANH PHƯƠNG

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA   khoahoctheky21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

Không có nhận xét nào: